Razpis, ki so ga letos na to temo objavili prvič, naj bi bil med drugim izpeljan v nasprotju z zakonom, saj so dovoljevali preproste prijave prek elektronske pošte, povrh tega so navedli napačne ure v razpisni dokumentaciji, nekateri pa opozarjajo, da naj bi bil generalni direktor pristojnega oddelka povezan s prijaviteljem, ki je na razpisu zmagal.

Pošta po domače

"Nenavadno je že to, da so ponudbe sprejemali prek elektronske pošte, brez zahtev vsaj po digitalnem potrdilu, kot je to običajno," je opozoril Janez Urevc, vodja Kiberpipe, ki se je na razpis prijavila kot Zavod K6/4. Kot so pojasnili pri ministrstvu za finance, zakonodaja sicer dovoljuje elektronsko sprejemanje ponudb, vendar mora biti pošta varno elektronsko podpisana in podpis overjen s kvalificiranim potrdilom. Prav tako zakon določa, da mora biti sistem zgrajen tako, da omogoča odpiranje in vpogled v ponudbe šele po izteku roka za prejem ponudb. Pri tem razpisu pa niso postavili zahteve po digitalnem podpisu, zahtevali so zgolj preslikane ponudbe kar na osrednji elektronski naslov ministrstva, do katerega ima dostop več ljudi. Pri visokošolskem ministrstvu na ta očitek, kot na vse preostale, odgovarjajo, da so razpis izvedli v skladu s predpisi, češ da naj ponudniki ne bi dokumentacije pošiljali po elektronski pošti.

Vendar niso samo pri Kiberpipi nezadovoljni z izvedbo. Grega Črne, denimo, predstavnik prijavitelja Normacom, je komentiral, da "je bil razpis po njegovem osebnem mnenju napisan tako, da ga je lahko dobil zmagoviti ponudnik." Tudi po mnenju Urevca so bili pogoji zapisani ohlapno, v neskladju s strokovnim ciljem razpisa. Pri prijavitelju Zaslonu Telecom pa so bili kratki in so dejali, da "se takih igric pač ne gredo več". Ministrstvo odgovarja: "Ministrstvo določi pogoje in merila tako, da zadosti ciljem razpisa in ni splošnih pravno zavezujočih pravil. Pojem ohlapnosti pa je zelo relativen in ga vsakdo vidi s svojega zornega kota."

Povezanost direktorja

Senco dvoma odseva še dejstvo, na katerega je opozoril tudi Urevc, da je bil Andrej Flogie, vodja direktorata za informacijsko družbo, odgovornega za razpis, med soustanovitelji instituta Oko, ta pa je povezan z Agendo, ki je na razpisu zmagala. Toda tudi ta navezava ni dovolj, da bi omajalo stališče ministrstva o pravilno izvedenem razpisu. "Andrej Flogie je bil res med ustanovitelji instituta, a je takoj po nastopu službe na ministrstvu izstopil kot ustanovitelj," so pojasnili na ministrstvu in dodali, da na institutu ni nikoli aktivno sodeloval.

Kot rečeno je bilo najti nekaj napak še v razpisni dokumentaciji. Med drugim so površno navedli, da bodo upoštevali vloge, prejete do 20. julija do 14. ure, vendar le nekaj odstavkov kasneje navajajo, da bodo vloge odpirali ob 13. uri. Na ministrstvu pojasnjujejo, da je bila to "tiskarska napaka" in da zaradi nje ni bil nihče oškodovan.

Prijavilo se je pet ponudnikov, v tajnem odpiranju ponudb je zmagal konzorcij Agenda. Izbran je bil predvsem zavoljo najnižje vrednosti projekta (99.840 evrov). Cilj razpisa je financiranje ustanovitve in vzpostavitve delovanja razvojno-podpornega centra za odprto kodo.

To je že tretji nenavaden razpis omenjenega ministrstva. Spomnimo, da je razpis za sofinanciranje centrov za promocijo znanosti v začetku julija zaradi suma klientelizma razveljavil nekdanji minister Jure Zupan, v teh dneh pa je visokošolsko ministrstvo brez javnega iskanja ponudnikov oddalo razpis za zakup Microsoftovih licenc v predvideni vrednosti 1,4 milijona evrov.