Srečali so se predstavniki kulturnega društva Naša Slovenija, občine Radovljica, arheologi in predstavniki ministrstva za kulturo ter družbe za avtoceste. Zadnji so pripravljeni traso avtoceste prilagoditi tako, da bodo arheološko najdišče ohranili, predsednik uprave Rajko Siročič je poudaril pomen naslednjega koraka: predstavitve najdišča javnosti. Graditelji avtocest imajo slabe izkušnje s posledicami njihove uvidevnosti, ko potem ohranjena najdišča prekrije plevel. V tem primeru bo potrebnih 150.000 evrov, da nasip ob avtocesti ne bi prekril najdišča.

Obveznost, da bodo z ohranjeno dediščino znali ravnati, so sprejeli v občini Radovljica v sodelovanju z arheologi in ministrstvom za kulturo. Majda Odar, ki vodi oddelek za družbene dejavnosti, je zatrdila, da je bil prvi korak že v tem, da so najdbo zavarovali kot kulturni spomenik, pravi odnos so pokazali tudi v KS in turističnem društvu Mošnje.

Družba za avtoceste je s svojim predlogom torej naletela na odobravanje vseh, ustrezen dogovor o zavezi za ureditev najdbe bo končni korak, ki se ga je posebno razveselil predsednik KUD Naša Slovenija Slavko Mežek. Dodal je, da je razplet lahko pozitiven vzorec za reševanje takih problemov. Iz nekaterih drugih najdišč v bližini in ob ali na trasi ceste so lahko ostanke odnesli, Mošnje pa so posebne zato, ker gre tudi za ostanke naselbine antične vile rustice.