Spomnimo: na razpisu so bili izbrani udeleženci, ki so povezani ali s katoliško cerkvijo ali z Novo Slovenijo, stranko, ki ji pripada tudi minister Jure Zupan.

Včeraj popoldne so nam z ministrstva sporočili, da si je pritožbo Kvarkadabre - društva za tolmačenje znanosti, ki se mu ni uspelo uvrstiti med četverico, ki bo v prihodnjih dveh letih deležna skupaj 360.000 evrov proračunskega denarja, v četrtek prebral minister Jure Zupan (ki je podpisal sklep ocenjevalne komisije) in včeraj notranji revizijski službi naročil, naj "preveri delo in ocene komisije, ki je ocenjevala prispele vloge na razpis".

Ministrovi pravniki

Minister Zupan se bo po informacijah, ki smo jih včeraj zbrali na Dnevniku, moral povprašati tudi o strokovnosti svoje pravne službe, če je seveda ta delovala oziroma odločala avtonomno.

Predstavniki zavrnjenega društva Kvarkadabra so si namreč po objavi rezultatov razpisa 12. julija na ministrstvu hoteli ogledati troje: sestavo ocenjevalne komisije, vloge, ki so jih na junijski javni razpis za sofinanciranje programov za promocijo znanosti poslali drugi udeleženci, in ocenjevalne liste, iz katerih bi bilo razvidno, kako je komisija razumela in uporabila objavljena merila za ocenjevanje prispelih programov. Pravna služba na ministrstvu njihovi zahtevi ni hotela ugoditi. Svoje pritožbe na sklep ministrstva, v katerem jih je to obvestilo, da niso bili izbrani, tako niso mogli vsebinsko utemeljiti. Ministrstvo je zavrnilo tudi Dnevnikovo prošnjo, naj na ministrstvu vsebinsko utemeljijo svojo odločitev, da bo jasno, zakaj so štirje izbrani programi boljši od štirih zavrnjenih, poslali pa so nam imena članov komisije.

Dr. Sašo Dolenc, vodja Kvarkadabre, nam je povedal, da jih je članica komisije in pravnica na ministrstvu Maja Supič osebno podučila, da jim skladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov in zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ne more dovoliti niti vpogleda v sestavo komisije niti v vloge drugih prijaviteljev ne v ocenjevalne liste.

Pooblaščenka opozarja

Pooblaščenko za dostop do informacij javnega značaja Natašo Pirc Musar smo vprašali, ali je ravnanje pravne službe ministrstva upravičeno oziroma zakonito.

"Kot informacijska pooblaščenka lahko zatrdim, da je sestava ocenjevalne komisije zagotovo informacija javnega značaja. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja namreč pravi, da je vse, kar je povezano z opravljanjem javnega uslužbenskega razmerja, javno. Kar se tiče javnosti same razpisne dokumentacije, pa se mora vsak državni organ zavedati, da je osnovno načelo pri izvajanju razpisov načelo transparentnosti. To načelo služi preglednosti porabe javnega denarja," ugotavlja Nataša Pirc Musar. Dodaja: "V zakonu so zapisane tudi izjeme. To pa pomeni, da lahko organ zahtevo po dostopu do informacije javnega značaja zavrne le v primeru, da vsebina v dokumentaciji ustreza kateri od izjem. Takšne primere smo v uradu že obravnavali. V opisanem primeru dopuščam možnost, da del projektne dokumentacije ustreza avtorskemu delu. V takem primeru ima prosilec možnost, da v prostorih ministrstva vpogleda v razpisno ali projektno dokumentacijo, ne sme pa mu se ta posredovati v elektronski obliki ali fotokopirati."