Razprava o zahtevi države za preoblikovanje prednostnih participativnih delnic v navadne je namreč že prej vročo dvorano Pristan segrela do vrelišča.

Vse se je začelo z govorom Žige Andoljška, prvega moža direktorata za javno premoženje na ministrstvu za finance. "Interes preostalih delničarjev ne sme biti samolikvidacija družbe le zaradi tega, ker je njen statut v nasprotju z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1)," je med drugim dejal Andoljšek.

K besedi so se najprej priglasili mali delničarji. Enega od njih je zanimalo, kaj ta sprememba pomeni za lastnike delnic Luke Koper. " Ministrstvo na to ne more odgovarjati," je bil kratek Andoljšek. Še manj uspešen je bil Kruno Abramovič (NLB skladi), ko je želel od predsednika uprave Luke Roberta Časarja in prvega nadzornika Marka Starmana izvedeti, kaj menita o predlogu države. Oba sta mu odgovorila le, da to ni v njuni pristojnosti.

Sledil je dveurni tragikomični šov, v katerem je glavno vlogo odigral Dari Južna, prvi mož holdinga Vizija. Najprej ga je zanimalo, ali je država preučila možnost hkratne ohranitve obeh razredov delnic in podelitve glasovalnih pravic prednostnim delnicam. Odgovor Žige Andoljška: "Da, a smo ugotovili, da bi bile posledice podobne. Sklep, ki ga predlagamo, pa je najbolj v skladu z zakonodajo."

"Vrtite se kot mačka okoli vrele kaše. Zakaj ne poveste, da boste Luko prodali Nemcem?" se je zaslišalo iz vrst malih delničarjev. "V odloku državnega zbora do konca leta 2008 ni predvidena prodaja te naložbe," je odvrnil Andoljšek in izzval salve smeha v dvorani.

Nato je Južno, ki je zastopal 4,5 odstotka kapitala, zanimalo, kaj se bo zgodilo, če se mali delničarji vzdržijo glasovanja, in ali bo sklep veljaven, če bo sprejet z manj kot polovico glasov prisotnega kapitala. "Si bomo vzeli minutko," mu je po kratkem molku odgovoril Pavšič.

Minutka se je raztegnila v skoraj prvo četrturno prekinitev. Po dvorani so krožili izvodi zakona o gospodarskih družbah in brneli telefoni. "Ko je kvorum izpolnjen, je glasovanje veljavno. Sklep je veljaven, če zanj glasuje predpisana večina glasov. Če se vzdržite, je isto, kot da ste glasovali proti," je razložil odvetnik Matjaž Ulčar, ki je zastopal Zavarovalnico Triglav.

Takoj zatem je odvetnik Janez Starman "v skladu s 313. členom zakona o gospodarskih družbah" zahteval glasovanje o "sklicu novega, ločenega zasedanja imetnikov navadnih delnic, na katerem se bo odločalo le o pretvorbi delnic". Starman, brat še do včeraj prvega nadzornika Luke, je zastopal Nevenko Vidmar, največjo delničarko med fizičnimi osebami.

Notarka Nada Kumar, ki je pred tem večkrat pozvala k zaprtju dvorane, jo je le nekaj minut kasneje za kratek čas zapustila - s telefonom na ušesu. "Odšla se je posvetovat," je razložil Pavšič. Da je 13. skupščina Luke skoraj minila v znamenju nesrečne številke, je poskrbel predstavnik ministrstva za promet Jadran Luin, ki je po nesreči izpustil iz rok glasovalno napravo. Ta se, na srečo države, le ni pokvarila.

Ko se je Kumarjeva naposled vrnila, so navadni delničarji (neuspešno) odločali o tem, da se dobijo še enkrat. Za pretvorbo delnic in s tem povezano spremembo statuta je nato glasovalo okoli 86 odstotkov vseh delnic oziroma imetniki natanko dveh tretjin navadnih delnic.

"Če bi mali delničarji, ki so med skupščino že vstali s sedežev, pred glasovanjem o preoblikovanju delnic zapustili dvorano, državi ne bi uspelo," nam je po koncu skupščine povedal eden od pravnikov.

"Za sklep skupščine je namreč potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Statut lahko določa drugačno kapitalsko večino, vendar ne manj kot večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala, če je pri sklepanju zastopana najmanj polovica osnovnega kapitala," nam je razložil neimenovan sogovornik in dodal, da "to še posebno velja, kadar navadni delničarji glasujejo o pretvorbi prednostnih delnic".