Sprejemanje sprememb lokacijskega načrta traja že več kot leto dni, lotili pa so se jih predvsem zaradi predvidene gradnje novih stanovanjskih sosesk Stanežiče, Škofovi zavodi in Brod. Te bodo na to območje namreč prinesle skupaj približno 15.000 novih prebivalcev in približno 3100 novih delovnih mest, kar po podatkih Darsa predstavlja generacijo skupaj 27.000 vozil dnevno novega oziroma dodatnega prometa na že tako obremenjeni Celovški cesti, zato uredba prinaša nove priključne cevi direktno v predor Šentvid, ki tako postaja tripasoven namesto v začetku predvidenega dvopasovnega.

Dela so vredna 78 milijonov evrov

"Zelo pomembno je, da te priključne cevi začnejo graditi že med gradnjo glavnega predora. Brez te uredbe bi jih namreč morali graditi naknadno, ob tem obstaja nevarnost, da bi popokal obok glavnega predora," je pojasnil Marjan Koler iz službe za komuniciranje pri Darsu. Dodaja, da je že odprtje osnovnega predora odvisno od sprejetja uredbe, saj je pogoj za betoniranje obloge osnovnega predora izvedba 80 metrov priključnih cevi.

Poleg priključnih cevi, ki bodo omogočile polno priključevanje prek predora Šentvid na gorenjsko avtocest, sta pomembni tudi razširitev Celovške ceste in gradnja povezovalne ceste Stanežiče-Brod, ki pa ne bosta del prve faze.

Celotna naložba je ocenjena na skoraj 78 milijonov evrov, od tega naj bi ljubljanska občina prispevala 5,4 milijona. Župan Zoran Janković pojasnjuje, da bodo znesek odbili od skoraj 30 milijonov evrov dolga Darsa mestu zaradi sofinanciranja gradnje ljubljanske obvoznice. "S tem in z gradnjo Peruzzijeve, nato pa še savske in štajerske vpadnice bi nekako zaprli pogodbo z Darsom iz leta 1999," še pravi ljubljanski župan.

Stanežiče s skoraj 10.000 novimi stanovalci

Janković je posvojil tudi projekt ogromne soseske Nove Stanežiče, ki ga vodi Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana (JSS MOL) in je neločljivo povezan z izgradnjo zmogljive prometne in komunalne infrastrukture. V soseski bodo namreč okoli 3000 stanovanj, osnovna šola, vrtec, dom za ostarele, trgovski center, zdravstveni dom, poslovni park in še druge vsebine. Direktorica sklada Jožka Hegler pravi, da je problematika lastništva zemljišč v Stanežičah, ki je za nekaj časa ohromila projekt, zdaj razrešena v njihovo korist, "vendar gre za tako velik projekt, da napreduje relativno počasi, predvsem zato, ker je treba pred tem zagotoviti komunalno opremo, katere sestavni del sta tudi prometno omrežje in glede možnih navezav znotraj tega tudi avtocestni odsek Šentvid-Koseze".

Poleg soseske Stanežiče se je občinski stanovanjski sklad dogovarjal s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije za možno soinvestitorstvo na Brodu, ki pa po Heglerjevi še ni dogovorjeno v nobenem zavezujočem aktu. Gradili bodo predvidoma v trikotniku Taborske, Tacenske in Marinovševe ceste. Okoli tisoč stanovanj je predvidenih tudi v soseski Škofovski zavodi v Šentvidu ob gorenjski avtocesti med Miheličevo ulico, gorenjsko železnico in Vrtnarsko cesto.