Fotografije posledic napadov si je podmladek SLS namreč „sposodil“ na spletu, na slikah pa je mogoče videti posledice napadov severnega medveda in ne rjavega medveda, ki je naseljen v slovenskih gozdovih.

Rok Ravnikar, predsednik podmladka SLS pojasnjuje, da „nismo želeli prizadeti nobene od teh žrtev, (zato) smo se odločili za fotografije s svetovnega spleta. Fotografije so simbolične, namen je bil pokazati tudi poškodbe, ki jih lahko prizadene medvedja čeljust. Poznamo pa nekaj žrtev napada rjavega medveda v Sloveniji, nekatere tudi osebno, in lahko zatrdimo, da je napad rjavega medveda lahko še bolj "krvav", kot pa je bilo prikazano na uporabljenih fotografijah.„

Pravnik Jaka Repanšek, direktor svetovalnega podjetja RePublis d.o.o., pojasnjuje, da je praksa nesprejemljiva. „Citiranje fotografij (v celoti, brez sprememb) je dovoljeno pod pogoji, navedenimi v 51. clenu ZASP. V vsakem primeru morajo biti citirane fotografije podpisane in obvezno mora biti naveden vir, s katerega so bile fotografije prevzete. Vir pa ni "internet", temvec konkretna spletna stran, npr.www.dnevnik.si.“

„Ponavadi fotografije za zloženke kupujemo v slikovnih arhivih Getty ali iStock,“ razlaga Urša Pučko iz agencije Pristop, „saj je grožnja tožb veliko večja od stroškovnih obremenitev. Če hočemo, da bodo drugi spoštovali naše avtorske pravice moramo začeti s spoštovanjem njihovih avtorskih pravic.“