Knjiga je nastala kot plod doktorskega študija Rosvite Pesek na Filozofski fakulteti, njen mentor pa je bil zgodovinar dr. Božo Repe.