V ljubljanski regiji je bil "točkovni prag" tako kot vsako leto najvišji na bežigrajski gimnaziji. Vpisali so se lahko tisti, ki so dosegli 114 točk ali več (torej točko več kot lani). Za vpis v gimnazijski program na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana je bilo treba zbrati 97,5 točke (za program predšolska vzgoja pa 81 točk). Za Gimnazijo Ledina je bilo treba zbrati 95 točk, za šentviško gimnazijo (športni oddelek) 88,5 točke, za Gimnazijo Jožeta Plečnika 99,5 točke, za poljansko gimnazijo 103,5 točke (za program klasična gimnazija pol točke več). To pomeni, da je letos točkovni prag na tej gimnaziji višji na klasični kot na (splošni) gimnaziji. Na Gimnaziji Šiška je točkovni prag znašal 92 točk za splošni program in 84,5 za športni. Na Šolskem centru Ljubljana (na Aškerčevi) je bilo treba za vpis v gimnazijo zbrati 80 točk. Štiri točke več, torej 84, so morali za vpis v prvem krogu zbrati kandidati za bodoče ekonomske tehnike na Ekonomski šoli Ljubljana. Za kranjsko gimnazijo je bilo treba zbrati 100 točk, za vpis na ekonomsko gimnazijo na radovljiški srednji ekonomsko-turistični šoli pa 91 točk. Za vpis na škofjeloško (splošno) gimnazijo je zadoščalo 93,5 točke, športniki so jih morali zbrati 93,5, klasični gimnazijci pa 74,5. Kandidati za vpis na koprsko gimnazijo so morali zbrati 97,5 točke, za sežansko 100 točk, za murskosoboško gimnazijo pa je zadoščalo 83,5 točke. V skladu s tradicijo je bilo tudi letos v Mariboru največ točk potrebnih za II. gimnazijo Maribor (107 za splošno gimnazijo in 100 za športno). Za I. gimnazijo Maribor je zadoščalo 101,5 točke, za III. gimnazijo pa 95 točk. Na srednji ekonomski šoli je točkovni prag za (ekonomske) gimnazijce znašal 84,5 točke. Za slovenjgraško gimnazijo je bilo treba zbrati 99 točk, za gimnazijski program na velenjski Splošni in strokovni gimnaziji pa 96 točk. Za vpis na celjsko gimnazijo Lava je zadoščalo 99 točk, za vpis v I. gimnazijo v Celju pa je bilo treba zbrati 101 točko za vpis v splošno in 83,5 točke za vpis na športno gimnazijo. Med zasebnimi šolami z omejitvijo vpisa je bilo največ točk treba zbrati za vpis na Škofijsko klasično gimnazijo v Ljubljani - 108,5 točke. Za želimeljsko gimnazijo je bilo potrebnih 104,5 točke, za Škofijsko gimnazijo A. M. Slomška v Mariboru 88,5 točke in za vipavsko škofijsko gimnazijo 89,5 točke.

Kakšne možnosti imajo

Vse tiste učence, ki niso zbrali dovolj točk za vpis na izbrano šolo oziroma izbrani program, so na šolah včeraj seznanili s prostimi mesti, za katera bodo lahko kandidirali. Ti učenci bodo lahko vztrajali pri prvotni odločitvi - vse šole z omejitvijo vpisa morajo desetino vseh mest ponuditi kandidatom v drugem krogu - ali pa si bodo izbrali prosto mesto na drugih šolah. Po vrstnem redu bodo morali našteti deset šol, na katere bi se radi vpisali; te svoje namere bodo na srednji šoli, na kateri so prijavljeni, oddali danes oziroma jutri. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 24. junija na šolah. Na ministrstvu za šolstvo, znanost in šport so povedali, da je v programih z omejitvijo vpisa za drugi krog na voljo 656 mest, v programih brez omejitve vpisa pa je še 5915 mest.