Kršitve avtorskih pravic prikrajšajo ameriška podjetja za več milijard dolarjev na leto, zato Gonzales predlaga nekaj drastičnih ukrepov, ki pa še čakajo na potrditev kongresa.

Da bi prevzeli izzive kršitve avtorskih pravic na mednarodnem trgu, je potrebno nenehno posodabljanje zakonodaje s tega področja, meni Alberto Gonzales. Zato predlaga nekaj novih zakonov s predlogom Zaščitni akt 2007, za katerim stoji tudi Busheva administracija. Predlog bo po pričakovanjih dobil močno podporo filmske in glasbene industrije, ki se že nekaj let neuspešno bori za poostritev protipiratske zakonodaje.

Po novem predlogu naj bi se kot kriminalno dejanje štel že poskus kršitve avtorskih pravic. Za to kršitev, v primeru, da ne gre za zlorabo komercialne uporabe nezakonito pridobljenega kopijsko zaščitenega materiala, je po ameriški zvezni zakonodaji določena kazen od enega do 10 let zapora, vendar pa mora biti po trenutni zakonodaji dejanje v praksi izvršeno. Gonzales si prizadeva, da bi enaka kazen veljala tudi za vsa dejanja neuspelih poskusov nezakonitega pridobivanja avtorskega zaščitenega materiala. Prav tako naj bi po predlogu Gonzalesa strožje kaznovali vse kršitve piratstva na področju softverske opreme. Kdorkoli bo uporabljal v poslovne namene neavtorizirani softver, zasluži, po mnenju Gonzalesa, dosmrtno ječo. Prav tako naj bi ameriška vlada Zveznemu preiskovalnemu uradu FBI dovoljevala večjo svobodo pri vpogledu v piratske aktivnosti poskusov kršitve avtorskih pravic in s tem omogočala tej agenciji lažji dostop do zasebnih računalnikov za namene preiskovanja tovrstnih aktivnosti. Tak zaseg zasebnih računalnikov je postal priljubljen predvsem pri odkrivanju tihotapljenja drog, Gonzales pa meni, da bo uspešno implementiran tudi na področje zaščite avtorskega materiala. Za kršenje digitalnega milenijskega zakona, ki trenutno nalaga nepridipravom do 10-letno zaporno kazen in globo v znesku milijon dolarjev, pa naj bi se enaka kazen upoštevala tudi za poskuse kršitve tega zakona. Na mednarodnem prizorišču želi Gonzales z uvedbo zahtevka za poostritev pregleda prometa na mejnih prehodih dodatno zaščititi filmsko in glasbeno industrijo. Za to nalogo bo zadolžena ameriška zvezna varnostna agencija, ki bo imela pravico pregledovati neavtorizirane kopije zvočnega in filmskega materiala na ameriških mejnih prehodih in bo za vse kršitelje zahtevala najstrožje kazni.