Na to so med drugim opozorili zaskrbljeni občani Lukovice tudi v pismu, ki so ga ob pripravi strategije prostorskega razvoja naslovili na občino, vlado ter okoljsko in kmetijsko ministrstvo. Opozarjajo, da preveč pozidanemu območju Prevojskih gmajn, ki so zaščitene z Naturo 2000, ne bi zmogla slediti ustrezna komunalna infrastruktura (še manj vrtci in šole), kar 20 hektarjev tamkajšnjega gozda pa je že moralo "pasti" zaradi Hoferjevega betonskega skladišča, ki tja, kot pravi občan Igor Volf, ne spada. Ker takrat, nadaljuje, občani o tem niso vnaprej zvedeli skoraj nič, zdaj dvigujejo svoj glas že ob pripravi strategije, ki bi v občino pripeljala preveč novih občanov in industrije, ki bi stregla zlasti dobičkonosnim avstrijskim apetitom.

"Prostorski plani še niso končani in zato še zdaleč ne moremo govoriti o obsegu zazidljivih območij in spremljajoči javni infrastrukturi. Zaradi naglice, nepotrebno zapletene zakonodaje, nejasnosti in vrisovanja vseh možnih predlogov se bo šele na koncu odločalo, kje se bo zares gradilo," pojasnjuje župan Matej Kotnik. Dodaja, da so z javno razgrnitvijo pohiteli še pred končanimi postopki usklajevanj, saj bi jim nov zakon postopek podaljšal za več let dni in bi veliko občanov, ki na spremembo zazidljivosti čakajo že po sedem in več let, čakalo še dlje.

"Obrtno-proizvodno cono v Prevojskih gmajnah (v občini ni zaščitenega območja Natura 2000) smo načrtovali že leta 1986," pojasnjuje župan Kotnik in dodaja, da leži ob prometnicah in ob domžalski coni. Potrebujejo jo že zato, da bodo nadoknadili razvojne zaostanke, saj jim bo z davki zagotovila tudi razvoj sociale, šolstva, zdravstva, kulture. Ob upoštevanju želja občanov naj bi skrbeli tudi za uravnotežen razvoj občine in prisluhnili strokovnjakom.