Z nedavno odločitvijo vrhovnega sodišča, ki je zavrnilo še zadnjo pritožbo Egolesa, ki je prej upravljal gozdove, je tako končan eden najbolj razvpitih in tudi največjih denacionalizacijskih postopkov v Sloveniji.

"Vrhovno sodišče je le v neki malenkosti odločanje vrnilo ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sicer pa je ta del denacionalizacije pravnomočno odločen. Upravna enota mora od ministrstva dobiti le še uradno vročitev sodišča, pritožbe pa niso več mogoče. Upravna enota bo le še podala predlog za vpis novega lastnika v zemljiško knjigo, dediči pa morajo potem vložiti zahtevek za zapuščinsko razpravo na pristojno sodišče," je razložila Mateja Likozar Rogelj, odvetnica upravne enote Tržič v zapletenem primeru Born.

Postopki so trajali kar 15 let

Dedinje barona Borna so tri njegove hčerke Marija, Renata in Elizabeta, ki se je iz Italije tudi za stalno preselila v Tržič. Gospe so stare več kot osemdeset let, skupaj pa imajo pet otrok. Upravna enota je gozdove že pred tremi leti dodelila dedičem v začasno upravljanje, sicer pa ima postopek kar 15-letno zgodovino. Bistvo je bilo v ugotavljanju državljanstva Karla Borna in njegove domnevne upravičenosti do avstrijske odškodnine.

Hkrati pa so pritožniki (Sklad kmetijskih zemljišč in Egoles) vedno opozarjali tudi na dodano vrednost gozdov zaradi vlaganj. Upravna enota je gozdove sicer ocenila na pet milijonov evrov. "Rešujemo še več bolj zapletenih primerov, kjer so zemljišča pozidana in se ugotavlja upravičenost do vrnitve v naravi oziroma odškodnine. A z vrnitvijo gozdov je rešenih 98 odstotkov primera Born," je ocenila odvetnica Mateja Likozar Rogelj.

Kar nekaj zahtevkov je bilo že poplačanih z odškodnino (žage, stanovanja, elektrarne), a niti Likozarjeva niti direktor Slovenske odškodninske družbe Marko Pogačnik nista izdala, za kakšno vsoto gre. Neuradno pa smo izvedeli, da naj bi Bornovi poleg gozdov v vrednosti pet milijonov evrov do zdaj dobili še več kot pol milijona evrov odškodnine.

Gozdove trenutno upravljajo Bornove dedinje

Gozdove že od odločitve upravne enote o začasnem upravljanju naprej upravlja podjetje Born, ki so ga ustanovile dedinje, njegov direktor in edini zaposleni pa je Martin Šetinc: "Ne grem nam slabo, na leto imamo okoli 130 milijonov tolarjev prihodkov, ker les prodamo nepredelan in za nas sekajo in odvažajo podizvajalci, imamo malo stroškov, dobiček pa si razdelimo. Del gre podjetju, del pa dedinjam," je razložil Martin Šetinc. Elizabete Ortner, dedinje, ki živi v Tržiču in jo je v imeniku mogoče najti kar pod priimkom Born, včeraj ni bilo mogoče dobiti.