V četrtek se bo komisija znova sestala in predvidoma sprejela poročilo o izvajanju nadzora v SOVA, ki ga je pripravil Kumer. Osnutek poročila o izvajanju nadzora v agenciji, o stališčih, razmerju med vlado, agencijo in parlamentarno komisijo ter o predlogih sklepov, obsega 35 strani. Poročilo zajema delovanje parlamentarne nadzorne komisije od 1. marca.

Spremenjena sestava komisije

Predvidoma v četrtek se bo sicer spremenila sestava komisije: komisija bo dobila predsednika, za to mesto je predlagan Pavel Gantar (NP), v njej pa bosta dodatno kot člana še Rudolf Petan in Jožef Jerovšek (oba SDS). S tem bo imela v komisiji večino koalicija, a naj bi se to že kmalu spremenilo, saj bo z napovedanimi poslovniškimi spremembami večino v njej imela opozicija.

Skrivnostni Kumer

Podrobnosti iz poročila Kumer ni želel razkriti. V zvezi z vprašanjem, ali je bil nadzor vlade nad to tajno službo zakonit, pa je Kumer dejal, da v poročilu ugotavljajo, da gre za nejasen odnos med vsemi tistimi, ki nadzirajo posamezne varnostne in obveščevalne službe. Zato bodo v sklepih, ki jih pripravljajo, predlagali tudi nekatere konkretne spremembe zakonodaje, da bo ta odnos med vlado, parlamentarno nadzorno komisijo in službami - SOVA, varnostno službo v policiji, vojaško obveščevalno službo - bolj jasen in nedvoumen, je še napovedal.

Predsedujoči komisiji, ki je komisijo vodil po izstopu dotedanjega predsednika Davorina Terčona iz LDS, opozarja, da jim vlada v zvezi z nadzorom vladne skupine nad SOVA še ni posredovala nobenega poročila ne kakršne koli druge informacije, čeprav so prepričani, da bi morala parlamentarno nadzorno komisijo obveščati. V zaključkih bodo zapisali, da od vlade zahtevajo dokončno poročilo o nadzoru nad SOVA.