"SOPS pomeni le uzakonitev tistega, kar se je do zdaj že izvajalo. Dnevni migranti, kmetje, šolarji in drugi, ki živijo ob meji, bodo bistveno lažje prehajali mejo, s posebnimi dovolilnicami tudi zunaj določenih prehodov," je na včerajšnjem posvetu povedal Darko Poštrak , vodja oddelka za državno mejo pri uradu uniformirane policije Generalne policijske uprave (UUP GPU). Občina Črnomelj meji v dolžini 52,7 kilometra na pet hrvaških občin. V njenih 61 mejnih naseljih ob Kolpi živi okoli 3800 prebivalcev. Mejo v Vinici, edinem mednarodnem mejnem prehodu v občini (kmalu naj bi uredili še maloobmejna prehoda v Sodevcih in Žuničih), je lani prečkalo okoli 550.000 potnikov, od tega petina turistov. Kot je znano, privabi Kolpa vsako leto na tisoče obiskovalcev. Poštrak poudarja, da tako "shengen" kot SOPS ne bosta bistveno vplivala na turizem ob reki. "Vse te aktivnosti bodo ostale odprte kot do zdaj. Je pa mogoče, da se bodo policisti tu in tam pogosteje pojavljali." Po mnenju Dušana Buriana , višjega inšpektorja in svetovalca v sektorju za državno mejo in tujce pri UUP GPU, shengenski sporazum še ne bo začel veljati z dnem, ko bo Slovenija postala članica EU. Evropska komisija bo namreč morala za nove članice pripraviti nov shengenski informacijski sistem, zato se sporazum pred letom 2006 pri nas verjetno ne bo izvajal, meni Burian, čeprav naj bi bila slovenska policija na "shengen" pripravljena že leta 2005. Uvedba shengenskega sporazuma bo po besedah Buriana pomenila več policistov na mejah in s tem večjo varnost državljanov, hkrati pa tudi poostreni nadzor državljanov iz tako imenovanih tretjih držav oziroma držav nečlanic EU, medtem ko bo za druge kontrola dokumentov enaka kot do zdaj. "Mejni nadzor in varovanje zelene meje na tem območju ne bosta več zgolj stvar Slovenije, temveč vse Evropske unije. Ena najpomembnejših nalog bo preprečevanje ilegalnih migracij. To bo zunanja meja EU, zato bomo morali biti še toliko bolj pazljivi." O notranjih mejah z Italijo in Avstrijo pa je povedal, da takoj, ko bodo vzpostavljene, policistov na mejah in s tem tudi nadzora ne bo več. Zelo pomembno vlogo pri varovanju 75 kilometrov meje in devetih mejnih prehodov na območju Bele krajine bosta imeli črnomaljska policijska postaja in metliška mejna policijska postaja, ki bosta ob tem deležni tudi nekaterih sprememb. V Metliki bodo za potrebe mejnega nadzora oblikovali dodatno policijsko enoto, črnomaljska policijska postaja pa naj bi poleg splošnih policijskih nalog opravljala še varovanje meje (ne pa tudi mejni nadzor). V ta namen bi v Črnomlju do leta 2005 zaposlili 60 novih policistov.