Ekonomsko gledano ima župan morda celo prav, vendar poglejmo še drugo plat te zgodbe, za katero pa ne sliši rad, saj govori o nikoli odgovorjenih vprašanjih: ali in zakaj je bila izbrana prav ta lokacija OIC kot najprimernejša in ali je bila sploh strokovno utemeljena. In zakaj takšen dvom?

Dejstvo je, da so vojniški "urbanisti" OIC prislonili neposredno ob bok kompleksu Psihiatrične bolnišnice Vojnik, kot edino optimalno rešitev. Sprašujem te "urbaniste" in tudi druge, ki bi si želeli polemizirati o tej odločitvi, ali ni tako ravnanje urbanistično nasilje, če predpostavimo, da bodo z industrijo v neposredno soseščino bolnišnice prišli tudi zdaj še neznani izpusti in drugi neugodni vplivi za okolje in bivanje na splošno. Ali ni s tem povzročena tudi "strokovna" sramota kar celemu urbanističnemu cehu, saj ne poznam primera, da bi se bila kadarkoli drugje industrija "priplazila" neposredno pred vrata bolnišnice? Sodim, da bi se nad takim početjem zgražali že študentje prvih letnikov arhitekture, ko pa vemo, da je vzdolž Vojnika, na obeh bregovih Hudinje, več bolj primernih lokacij, na katerih pa (žal) kmečki lobi vztrajno in bolj ali manj neuspešno prideluje hmelj. Delovna mesta, za katera se tako "bori" vojniški župan, pa v hmeljiščih dobivajo - Moldavci. Najbolj tragično v tej zvezi pa je dejstvo, da se na teh hmeljiščih v sezoni izvaja intenzivno in nekontrolirano škropljenje z neznanimi fitofarmacevtskimi sredstvi, pri čemer ne upoštevajo vsakokratnih vremenskih razmer niti smeri vetrov, kaj šele, da bi odgovorni o načrtovanih škropljenjih, predvsem pa o vrsti sredstev, prej obveščali prebivalce trga, ki smo le 200 do 300 metrov oddaljeni od teh nasadov. Je zato zgolj naključje, da nas je v Vojniku toliko rakavih bolnikov?!

In še pogled na drugo stran OIC: ob obstoječih stanovanjskih hišah (brez kakršne koli tampon cone) je "narisanih" petdeset parkirnih mest - za tovornjake! In odgovor na ugovor: "Pa prodajte!". In še tale z nedavne okrogle mize: "Veste, vsak napredek zahteva tudi žrtve!" Kakšna prijaznost, kajne?!

Še beseda o metodah delovanja vojniških "urbanistov". Zanje je značilno, da urbanističnih informacij ne obešajo ravno na veliki zvon, temveč le toliko, kot je nujno potrebno v skladu z zakonom. Objavljajo jih le v uradnem listu in na oglasni deski ter nekaj malega v Novem tedniku. In takoj retorično vprašanje: koliko ljudi na podeželju pa sploh bere uradni list in koliko si jih hodi ogledovat oglasno desko? Novi tednik bere, recimo, deset odstotkov prebivalcev. Zato ne preseneča, da v občinskem glasilu, ki je nedavno izšlo že na rekordnih osemdesetih straneh in ga prejema vsako gospodinjstvo, podrobnih urbanističnih informacij (tekstovnih in grafičnih) ni zaslediti. Jasno, čim manj občani vemo o prostorskih aktih, tem lažje jih je sprejemati in seveda še lažje uresničevati! To trditev pojasnjuje tudi naslednja zgodba.

Trenutno je v fazi sprejemanja lokacijski načrt Vojniška gmajna (LN), ki umešča 70-stanovanjski, okrog dvajset metrov visok blok ob bok cerkvi sv. Jerneja in neposredno pred nos dosedanjim lastnikom stanovanjskih hiš. In v čem je finta? V poimenovanju LN! Dejstvo je, da na tem mestu ne najdemo "gmajne", niti na geodetski karti niti kot ustno izročilo v zavesti in spominu občanov. Vsi pa vemo, da je resnična Gmajna čisto na drugem koncu Vojnika, kjer bi brez vsakršne škode lahko zgradili tako visok blok. Povsem jasno je, da so hoteli "urbanisti" s takim poimenovanjem LN odvrniti pozornost prizadetih in jo preusmeriti na območje, ki naj bi jih ne zanimalo. Res dobra "finta"!

Kdor je pozorno prebral županov "pogovor" v Dnevniku, je lahko tudi prepoznal, da je zanj španska vas varovanje kulturne dediščine (marof v Novi Cerkvi in graščina Tabor, Višnja vas), zunaj "pogovora" pa ostajajo še Devica Marija, Sv. Jernej, trško pokopališče, Fazarinčev park in predvsem Bolnica Vojnik. Sprašujem se, ali mora Vojnik res plačati tako visoko ceno za svoj razvoj? Ima urbanizacija, ki je v službi tega razvoja, kakšne meje, oziroma, kar je še bolj pomembno in je bilo izpostavljeno tudi na nedavni okrogli mizi: ali ima sploh domišljeno - vizijo?

Boste pojasnili še to, gospod župan?

Edvard KrajncVojnik

Piramida

Pismo Iveta E. Staniča z naslovom Piramida, Dnevnik, 7. maja 2007, je zanimivo pismo, ki bi se ga dalo označiti kot naši otroci so živahni, sosedovi pa so poredni in nevzgojeni.

Sploh ne nameravam ničesar reči v bran g. Gojca, tudi odločitve gledalcev ne bom komentiral, saj nimam podatkov o njihovih nagibih. Navedbe g. Staniča pa kar same ponujajo primerjavo oziroma vprašanje - kam uvrstiti večkrat ponovljen stavek, ki ga je izrekel g. Grims, tako v tej Piramidi kot tudi v eni prej: slovenska vlada na čelu z g. Janezom Janšo, zvenelo je kot parola, ali je to režirana propaganda, nestrpnost, navadna neokusnost ali izražanje človeka, ki ima težave s hrbtenico.

Verjetno se naslovnik navedenega stavka, večkrat ponovljenega, sprašuje, kaj ima avtor za bregom, da ga tako pretirano hvali na javni TV.

Za zaključek: tudi meni Piramida ni najbolj všeč, gledam jo pač takrat, ko me pritegnejo povabljeni gostje. Zanimivo pri tem pa je, da sodelujoči posredno povedo o sebi tudi stvari, ki jih nihče sploh ni vprašal; tako je bilo tudi v navedeni Piramidi.

Samo še nekaj: sploh me ne moti, da ima g. Stanič takšno mnenje, o vsem sem samo podal svoj komentar.

Franci Kolman Ljubljana

Popravek

V včerajšnjem časopisu se nam je na prvi strani v vesti z naslovom Evropa praznuje svoj dan zapisal lapsus. Pisati bi namreč moralo, da je bil ognjemet v Ljubljani na predvečer današnjega in ne jutrišnjega dneva Evrope.

Dan Evrope je 9. maja.

Za napako se opravičujemo.

Uredništvo