Sistem registracije

Čeprav za delo v Veliki Britaniji ni ovir, so uvedli sistem registracije delavcev (Worker Registration Scheme - WRS) za spremljanje vpliva širitve EU na trg dela. Od iskalcev zaposlitve iz novih držav članic EU (razen Malte in Cipra) zahtevajo, da se registrirajo na notranjem ministrstvu (UK Home Office) v roku enega meseca od sklenitve delovnega razmerja. Pristojbina za vpis v sistem registracije delavcev znaša 70 funtov.

Registracije za delavce ne zahtevajo več potem, ko so zaposleni neprekinjeno 12 mesecev. Če je zaposlitev prekinjena, mora delavec začeti novo delo v roku 30 dni in se ponovno registrirati, če želi, da se zaposlitev šteje kot neprekinjena. Podrobnosti so na voljo na spletni strani www.workingintheuk.gov.uk.

Dovoljenja, dodatki in olajšave

Dovoljenje za prebivanje boste potrebovali po treh mesecih. Delavec iz novih držav članic EU, ki se je zaposlil v Veliki Britaniji po 1. maju 2004, ima pravico do bivanja samo, če dela in je vpisan v sistem registracije delavcev ali če je dopolnil 12-mesečno začetno obdobje kot registriran delavec z neprekinjeno zaposlitvijo. V tem času bo imel tak delavec pravico do otroških dodatkov in ugodnosti, ki izhajajo iz dela, kot je znižanje davka. Če imajo zelo nizek dohodek, so lahko upravičeni tudi do stanovanjskega dodatka in olajšav na občinski davek. Državljani iz EU so do ugodnosti, ki ne izhajajo iz premoženjskih razmer, in do prejemkov, ki izhajajo iz prispevkov za socialno varnost, upravičeni enako kot državljani Združenega kraljestva.

Kje iskati delo?

Tisti, ki bi se želeli zaposliti v Veliki Britaniji, lahko prosta delovna mesta iščete prek portala EURES http://eures.europa.eu, lahko vam pomaga najbližji urad za zaposlovanje (Jobcentre ali Jobcentre Plus www.jobcentreplus.gov.uk). V Veliki Britaniji je več kot 1000 uradov za delo, v katerih vsak dan objavljajo povprečno 10.000 potreb po delavcih. Delo si lahko poiščete tudi prek agencij za začasno zaposlovanje (www.agencycentral.co.uk). Informacije o prostih delovnih mestih lahko poiščete še na spletnih portalih www.eures-jobs.com, www.jobsite.co.uk, www.totaljobs.co.uk, www.reed.co.uk in v časopisih

www.onlinenewspapers.com. Delovne sile primanjkuje predvsem na področju informacijske tehnologije, zdravstva in socialnega varstva, gradbeništva, transporta in javnih storitev.

Davki in zavarovanje

Ko v Veliki Britaniji dosežete določeno stopnjo prihodkov, morate plačevati davke in nacionalno zavarovanje. To uredi vaš delodajalec, znesek pa se ponavadi odbije od vaše plače. Za več informacij lahko pokličete davčno upravo (Inland Revenue tax and benefits) na zaupno številko za reševanje vprašanj o davkih in ugodnostih 0845 608 6000.

Delodajalec lahko zahteva, da za te odbitke podpišete posebno pogodbo. Če vam ni omogočena možnost izbire, kje boste živeli ali katere storitve boste uporabljali, so lahko takšni odbitki nezakoniti. Preden podpišete kakršno koli pogodbo, za nasvet povprašajte urad za pomoč državljanom (Citizens Advice Bureau).

Za večino delovnih mest v Veliki Britaniji obstaja zakonsko določena meja povprečnih delovnih ur, odmorov in plačanega letnega dopusta. Več o tem boste izvedeli na spletni strani www.dti.gov.uk.

Mirela Pekica je svetovalka EURES, Območna služba Koper