Trgovanje z avtorskimi pravicami je posledično velik posel, saj so panoge avtorsko varovanih del leta 2000 dajale delo 5,2 milijona evropskim državljanom in v evropsko ekonomijo prispevale 1,2 trilijona evrov. V kontekstu digitalnega se je rodila tudi ideja licenc Creative Commons (CC), ki so jih v Sloveniji poimenovali Ustvarjalna gmajna gmajna kot skupna vaška last.

V Sloveniji so avtorske pravice povezane z zanimivimi protislovji. Na eni strani jih skorajda ne spoštujemo; vsi veselo "pečemo" zgoščenke z zabavno glasbo, si ogledujemo filme, še preden se ti znajdejo v kinematografih, in kopiramo knjige, ki se nam zdijo predrage ali pa jih ni mogoče dobiti v knjigarnah. Na drugi strani zakon na primer veleva, da so avtorska dela zavarovana še sedemdeset let po avtorjevi smrti.

Prav zaradi izogibanja protislovjem avtorske zakonodaje je pomembna ideja licenc CC, ki je že prerasla v globalno gibanje. Licence CC so namenjene uporabniku, ki se mu po nasvete o varovanju pravic lastnega dela ni treba več zatekati k pravnim strokovnjakom, živele pa naj bi vse do takrat, dokler država sama ne bo poskrbela za smiselno ureditev zakonov na področju avtorskih pravic. Ustvarjalna gmajna ustvarjalcem ponuja "vnaprej pripravljene licence, s katerimi jasno določijo dovoljene in nedovoljene uporabe svojih del, tako da lahko dela svobodneje krožijo med uporabniki".

Slovenski ustvarjalci licence CC že uporabljajo, od 29. oktobra 2005 pa so na voljo tudi različice licenc v slovenskem jeziku, ki so prilagojene našemu pravnemu redu. "Jeseni bo v našem okolju zaživela tudi novejša različica licenc 3.0, ki izrecno ureja področja moralnih pravic in nadomestil, ki se izplačujejo kolektivnim organizacijam, ter vključuje tudi tako imenovano določbo o kompatibilnosti oziroma souporabi z drugimi podobnimi licencami," je povedala vodja projekta Creative Commons Slovenija Maja Bogataj Jančič.

Po uspešno izvedenem drugem Festivalu ustvarjalnosti in svobodne kulture, ki je bil ob koncu minulega leta v Ljubljani, CC Slovenija zdaj ponuja še Bralnik, ki je dostopen v tiskani obliki in na spletni strani http://creativecommons.si/files/bralnik2.pdf, v njem pa se vrstijo zanimivi članki o uporabi in smislu licenc CC.