V nasprotju z LDS druge opozicijske stranke nimajo zadržkov za podpis sporazuma, menijo pa, da bi morali v vladni predlog vnesti nekatere popravke. Njihove pripombe se nanašajo predvsem na peti člen, ki določa, da si bodo podpisniki prizadevali, da aktivnosti, povezanih s predsedovanjem EU, ne bodo obremenjevali z notranjepolitičnimi razmerami in zadevami izključno notranjepolitičnega pomena.

"NEURAVNOTEŽEN PREDLOG VLADE"

"Predlog vlade je neuravnotežen. V peti točki govori o tem, da predsedovanja ne bomo obremenjevali z notranjimi zadevami, toda EU predsedujemo prav zato, ker smo v Evropski uniji in so vse zadeve domače. Po drugi strani pa vlada ni sprejela nobenih obveznosti, da bo kljub predsedovanju spoštovala in razvijala demokracijo in spodbujala delo parlamenta," je odločitev LDS, da ne podpišejo dokumenta, pojasnil predsednik stranke Jelko Kacin.

V SD se, kot nam je povedal predsednik Borut Pahor, strinjajo s tem, da sporazum podpišejo, vendar bodo predsedniku vlade v ponedeljek poslali predlog nekaterih temeljitejših popravkov predlaganega besedila, s katerimi naj bi določili bolj jasne obveznosti koalicije do opozicije in opozicije do koalicije. Sporazum o sodelovanju med predsedovanjem EU namreč v SD razumejo tako, da opozicija v tem času ni nerazumna pri svojih zahtevah, kritikah, pričakovanjih, da je torej pripravljena upoštevati dejstvo, da vlada ne izvaja le nalog doma, temveč tudi v EU. Vendar morata opozicija in koalicija tudi v tem času ohraniti svojo z ustavo določeno vlogo: koalicija, da vodi, in opozicija, da nadzoruje.

INTERPELACIJA RUPLA NE BI BILA PRIMERNA

Tako po mnenju Boruta Pahorja ne bi bilo primerno, če bi med predsedovanjem EU vložili interpelacijo o delu vlade, prav tako pa verjetno tudi ne, če bi interpelirali zunanjega ministra Dimitrija Rupla. Če bi nastale večje nepravilnosti pri delu katerega drugega ministra, pa tudi v času predsedovanja ne vidijo ovir, da ne bi uporabili instrumenta interpelacije.

Tudi poslanska skupina Zares vztraja pri tem, da zaradi predsedovanja Evropski uniji v ničemer ne sme in ne more biti okrnjen opozicijin nadzor vlade, strinjajo pa se, da notranjepolitične zadeve ne smejo vplivati na agendo dela v Uniji. V tej luči vodja nevezanih poslancev Matej Lahovnik predlaga spremembo najbolj spornega, petega, člena sporazuma, ki naj se glasi: Podpisniki sporazuma se zavezujemo, da v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji notranjepolitičnih zadev ne bomo postavljali na dnevni red Unije, razen v primerih, ko gre za oblikovanje uradnih stališč Slovenije kot članice Unije o posameznih zadevah znotraj EU. Sporazum mora po njegovem mnenju podpisati tudi vlada.

Poslanska skupina SNS je predsedniku vlade že pred dnevi poslala svoj predlog za dopolnitev petega in šestega člena sporazuma. S spremembami naj bi omilili zavezo opozicije za sodelovanje z vladajočo koalicijo. Po besedah prvaka stranke Zmaga Jelinčiča se namreč ne morejo zavezati, da bodo v primeru, če bi bila vlada pripravljena kazati preveliko prijaznost do Hrvaške, "zaradi podpisanega sporazuma enostavno morali molčati".