Kot ključni primanjkljaj je poudaril odsotnost integralne predstavitve mreže zdravstva v Sloveniji. Dejal je, da nočejo biti protiutež gibanju za ohranitev javnega zdravstva, želijo pa povedati resnico: da je oskrba pacientov pri zasebnem sektorju javnega zdravstva enaka kot drugje, torej brez kakršnih koli doplačil.

Spomnil je, da je anketa pokazala večje zadovoljstvo bolnikov s koncesionarji. Kot pravi, so po njihovem tisti, ki delajo v zdravstvenem domu, enako prizadevni in vredni zaupanja, vendar jim sistem morda "krni razvoj in samoiniciativnost".

Združenje bo skušalo opozarjati na pozitivne vidike slovenskega javnega zdravstvenega sistema, je napovedal predsednik regijskega odbora zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije Franc Šuta. Glede gibanja za ohranitev javnega zdravstva pa, kot pravi, ocenjujejo, da gleda le na ohranjanje javnih zavodov. Pri tem ugotavljajo, da slovenski bolniki "ne nasedajo enostranskim in z interesi podprtim izjavam".

Ustanoviteljica tretjega slovenskega centra za zdravljenje bolezni srca in ožilja MC Medicor Metka Zorc je dejala, da so pri njih izdelali kriterije za kvaliteto dela in bi želeli, da pri tem služijo kot vzorec. Poudarila je, da je njihov center rezultat sodelovanja med obstoječim državnim zdravstvenim sistemom in dodatnimi zmogljivostmi banke oziroma društva na srcu operiranih. "Dodatno privatno zdravstvo prinaša v sistem kvaliteto že zaradi tega, ker se investicije povečujejo," je prepričana Zorčeva.

Med člani iniciativnega odbora združenja so tudi ustanovitelj Zbora za republiko Peter Jambrek, škof Anton Jamnik, predsednica Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije Danica Rotar Pavlič, predsednik skupščine Združenja zdravstvenih zavodov Franc Hočevar ter predsednica Združenja zasebnih patronažnih medicinskih sester Slavica Molan.