Po razpoložljivih informacijah je holding nastal leta 2002 z združitvijo enega največjih ruskih metalurških podjetij Tulachermet in enega največjih ruskih proizvajalcev premoga Koks.

Predsednica komisije za privatizacijo SIJ Marija Zagožen včeraj ni želela potrditi naših informacij, je pa dejala, da bo o njihovem predlogu za SIJ v četrtek odločala vlada. Država, ki ima v SIJ 80,35-odstotni delež, se je odločila, da bo prodala 55,35-odstotni delež družbe. Hkrati je k prodaji povabila druge večje lastnike, ki so v državni lasti, in sicer Družbo za svetovanje in upravljanje, Elektro Slovenija, Holding Slovenske elektrarne... Zato je bilo poleg dolgoročnega stabilnega razvoja SIJ, sestave uprave, investicij, ekologije in podobno na dnevnem redu pogajanj tudi možnost "put opcije" za prodajo deležev SIJ navedenih podjetij. Na tak način si bo država zagotovila, da bo prevzemnik SIJ odkupil delež, ki bi ga bilo kasneje težko ali nemogoče prodati. To pomeni, da bo kupec lahko pridobil okoli 70-odstotni lastniški delež SIJ.