Sodelovanje slovenskih oblikovalcev je razveseljivo, še toliko bolj, ker so jih izbrali med mnogimi, ki so se potegovali za sodelovanje na razstavi. Več kot 30 jih s svojimi idejami in projekti predstavlja Slovenijo in slovenski način življenja, nekaj študentov z različnih fakultet in njihovih mentorjev (največ z oddelka za oblikovanje Akademije za likovno umetnost), nekaj pa poklicnih oblikovalcev. Razstava bo potovala še v druga mesta v Evropi in po svetu. Spremljala jo bo dvojezična publikacija z naslovom Evropski način(i) življenja. V njej bo predstavljenih tudi deset mladih slovenskih arhitektov, ki na razstavi v Parizu sodelujejo z arhitekturnim projektom pod skupnim imenom Hiša kot industrijski izdelek (projekt je sestavljen iz šestih delov). Vsi so bili nagrajeni z enakovredno prvo nagrado na javnem razpisu za masivno leseno enodružinsko hišo. Prednosti njihovega projekta je prepoznala tudi mednarodna žirija in ga uvrstila na razstavo kot "edinstveni prispevek k razstavi evropskih identitet". Na pariški razstavi sodeluje tudi skupina, ki jo sestavljajo Matevž Frančič, Saša Maechtig, Marko Peterlin, Mima Suhadolc s sodelavci Filipom Božičem, Katjo Gorjup, Juretom Novakom in Dejanom Ščernjavičem. Zasnovali so projekt Metra - Ljubljana, vizijo javnega mestnega prometa. V resnici gre za dva projekta, saj so povezali zasnovo z anketnega razpisa Pogledi na Ljubljano v pomoč snovalcem prostorskega načrta Ljubljane in razpisno rešitev za avtobusna postajališča. "Mesto ponujamo kot blagovno znamko prek sistema javnega prometa, ki se precej razlikuje od sedanjega. Novi sistem sledi radialni zasnovi in uvaja krožne proge, medtem ko je sedanji speljan od točke do točke. Ker je bil zasnovan že pred 30 leti, se mu to seveda pozna. Na razstavi je na kratko nanizano vse, kar je bistvenega v novem sistemu," je pojasnila Mima Suhadolc . Nova mreža povezuje v celoto dva prometna sistema, železniškega in avtobusnega. Zagotavlja postopnost in zahteva v vsaki fazi minimalen vložek glede na učinek. Ima pet vrst prog in štiri tipe vozlišč, glavno je na progi Drama-Pošta- Bavarski dvor. Napajalne linije se začenjajo na petih glavnih vozliščih na zunanjem obroču mesta in podaljšujejo promet v regijo. Radialne avtobusne proge na vpadnicah povezujejo osrednje dejavnosti in gosto naseljena območja ob njih. Najbolj obremenjene proge bi postopno nadomeščali z (že sicer predvidenimi) progami mestne železnice. Krožni progi sta speljani po obstoječih ali nakazanih mestnih obročih. Sestavni del je prožen plačilni sistem s čim bolj raznoliko ponudbo vozovnic. Postajališča, zasnoval jih je Saša Maechtig, so moderne vstopne, prestopne in izstopne točke. So vozlišča urbanega življenja, informirajo, stimulirajo, kultivirajo in varujejo. Prilagajajo se vsaki tipologiji okolja. Arhitektura postajališča in nova mreža prometa sestavljata enoten, zlahka berljiv sistem. Po pariški razstavi, na katero je skupina prišla s sponzorsko pomočjo podjetij RIKO Hiše (za nosilno konstrukcijo) in Metropolis (za razstavne panoje) ter Mestne občine Ljubljana, naj bi si projekt Metra - Ljubljana ogledali še v slovenski prestolnici.