Tako naj bi v protokol zapisali, da koalicijski poslanci v primeru koalicijsko neusklajenih zakonov ne bodo izvajali obstrukcije dela delovnih teles in sej državnega zbora ter tudi, da ne bodo podpirali interpelacij zoper ministre. To besedilo pa je vznemirilo poslance DeSUS. Vili Rezman je v primeru sprejema takšnega dodatka k protokolu celo napovedal, da bodo raje, kot imeli uzde, poslanci DeSUS šli iz koalicije.

A je včeraj Janez Janša omenjeno besedilo umaknil. Kot je povedal po koalicijskem sestanku, se zdi trem strankam takšno ravnanje, kot naj bi ga opredelili v protokolu, samo po sebi umevno, najmanjši stranki (DeSUS) pa ne, zato se je odločil, da predlog umakne, saj so stališča in iz njih izhajajoče ravnanje vnaprej znani. "Nima smisla podpisovati nekaj, kar je po vsem svetu samoumevno in večini koalicije tudi, najmanjša koalicijska stranka pa se s tem ne strinja in temu dejstvu bomo v prihodnje tudi prilagodili svoje ravnanje," je DeSUS zažugal Janša. Ni pa pojasnil, kaj ta napoved pomeni oziroma kakšne sankcije naj bi sledile, če se bo DeSUS tudi v prihodnje odločal za obstrukcijo. Kot je povedal, je bilo na sestanku zagotovljeno, da se to v prihodnje ne bo ponavljalo.

Predsednik DeSUS Karl Erjavec pa je po koalicijskem sestanku izpostavil, da se je predsednik vlade strinjal z mnenjem njihove stranke, da koalicija lahko dobro funkcionira tudi brez tega dodatka k protokolu in je zato tudi umaknil besedilo. "DeSUS je vse tiste zakone, ki so zajeti v koalicijski pogodbi, podprl. Za tiste, ki niso predmet koalicijske pogodbe in po vsebini niso v skladu z našim programom, pa naše podpore ni mogoče pričakovati," je poudaril Erjavec. Stališče DeSUS glede zakona o verski svobodi torej ostane nespremenjeno: poslanska skupina bo tudi ob današnji ponovni obravnavi zakona sejo obstruirala. Kot je na novinarski konferenci pred dnevi dejal vodja poslanske skupine Franc Žnidaršič, zakon ignorira ločenost države od cerkve in je po njihovem mnenju celo neustaven.