Gostinci za take podražitve niso imeli objektivnega razloga, saj zelo podrobne analize mesečnega gibanja cen urada in petletne primerjave teh gibanj kažejo, da so ostale cene gostincev v mesecu decembru v minulih letih praktično nespremenjene. Po podatkih urada so nekatere višje cene posledica prilagoditev na prihod evra, medtem ko nekateri gostinci pravijo, da so podražitve uvedli, ker cen že nekaj časa niso spreminjali.

Med decembrskimi neobičajnimi, a posamičnimi podražitvami in zaokroževanji cen navzgor so se znašle storitve za osebno nego, pohištvo in oprema, zdravstvene in zobozdravstvene storitve, storitve v menzah, toaletni izdelki in kozmetika, tekstilni izdelki za gospodinjstva, drva ter računalniška oprema. Podražitve omenjenih izdelkov in storitev so bile praktično zanemarljive, vendar so k decembrski inflaciji v celoti prispevale toliko kot višje cene v gostinskih lokalih.

Podobno kot v minulih letih so tudi lani na decembrsko inflacijo močneje vplivale višje cene sveže zelenjave, počitniških aranžmajev ter dražje vzdrževanje in popravilo vozil. Statistični urad ugotavlja, da so bile višje cene sveže zelenjave in počitniških aranžmajev sezonsko pogojene, podobno lahko sklepamo pri dražjih popravilih vozil. Cene v teh podskupinah se namreč povišajo vsak december, tako tudi lani.

Sicer pa urad od aprila 2006, ko je začel s podrobnejšimi analizami, do decembra ni opazil veliko odstopanj in nepričakovanih dvigov cen. Za večino povišanj so namreč obstajali objektivni razlogi, kot so sezonski dejavniki, slaba letina, podražitve osnovnih surovin in spremembe v sistemu obračunavanja cen.