Primož Lorenz se je s Triom Lorenz je na več kot 2000 koncertih predstavil v najpomembnejših glasbenih središčih štirih celin, snemal je za dolgo vrsto domačih in tujih radijskih in televizijskih hiš ter posnel številne plošče ter avdio- in videokasete.

Trio je v svojem bogatem repertoarju, ki ga je kot eden redkih ansamblov večinoma izvajal na pamet, posvečal še posebno pozornost domači ustvarjalnosti. Mnogi najpomembnejši slovenski skladatelji so triu napisali in posvetili svoja dela.

Za vrhunske dosežke je Primož Lorenz prejel dve nagradi Prešernovega sklada, nagrado Društva slovenskih skladateljev, ki ga je leta 1998 imenovalo tudi za častnega člana, nagrado JRT za najboljši komorni posnetek, zlato medaljo Društva jugoslovanskih skladateljev, red zasluge za narod s srebrnimi žarki in mnoga druga priznanja.