Pred štiridesetimi leti je v zavodu delalo sedem delavcev, od tega štirje strokovni delavci. Leta 1980 je poleg starih programov dela z otroki, Romi, ženskami, ki so žrtve nasilja v družini, skupin starih za samopomoč začela delati tudi zakonska svetovalnica, leto pozneje tudi delavnice pod posebnimi pogoji. Danes je v centru zaposlenih 29 ljudi, večina z visokošolsko strokovno izobrazbo. Do preselitve je center delal na dveh lokacijah, v dveh od petih sob na magistratu ni bilo oken.

Direktor novomeškega centa za socialno delo Jože Simončič pravi, da se v centru najpogosteje ukvarjajo s problemi mladih. Nenehno namreč narašča število mladih prestopnikov, med njimi je vedno več mlajših od 14 let.

Dolenjska in novomeška posebnost so Romi. S to problematiko so se v centru nenehno ukvarjali in sodijo, da so dosegli dobre rezultate. Pred štiridesetimi leti so vsi Romi živeli dobesedno v šotorih in se nenehno selili, danes pa stoji samo v največjem romskem naselju Žabjak 34 stavb in praktično ni otroka, ki ne bi obiskoval šole. "V zavodu se danes zagotovo ukvarjamo z zahtevnejšimi zadevami kot nekoč. Socialnih težav je manj, vendarle imam občutek, da so težave, s katerimi se ukvarjamo, težje. Predvsem takrat, ko so v družini mladi narkomani ali prestopniki," je povedal direktor novomeškega centra za socialno delo Jože Simončič.

Jože Simončič odpira nove prostore v Resljevi ulici.