Dobro je letos tudi to, da so presežki prijav razporejeni bolj enakomerno kot lani, kar pomeni, da se bo v prvem izbirnem krogu uvrstil večji delež otrok kot lani. V ljubljanski regiji bodo vpis omejile gimnazije Bežigrad, Ledina, Vič, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija, Šentvid, Gimnazija Jožeta Plečnika, Poljane, Šiška (tudi v športni gimnaziji). Vpis bosta omejili tudi zasebni katoliški gimnaziji >pom< želimeljska in škofijska klasična gimnazija. Seznam šol z omejitvijo vpisa je mogoče najti na spletnih straneh<%L="http://www.mss.edus.si"> ministrstva za šolstvo, znanost in šport<%L>.