Tenis je v Sloveniji kot rekreativna dejavnost razširjen in popularen, je pa opazno, da so mnogi teniški lopar zamenjali za badmintonskega ali tistega za skvoš, golf palico… Kakšno je trenutno stanje; je tenis v trendu naraščanja ali upadanja?

Mislim, da se stvari glede samega trenda upadanja zanimanja za tenis normalizirajo oziroma je že opazen trend vračanja "prebežnikov" nazaj k tenisu. Se pa pozna, da imajo ljudje čedalje manj časa za rekreacijo nasploh, ne le za tenis.

Zakaj je tenis tako priljubljena oblika rekreacije?

Rekreativni tenis je predvsem oblika druženja in zabave, če pa je to podkrepljeno s kančkom tekmovalnosti in osebnega dokazovanja, pa je užitek zmagovanja in igranja še toliko večji.

Številni starši bi svoje otroke usmerili v tenis, vendar so tu prisotni stroški, ki si jih preprosto ne morejo privoščiti. Koliko pravzaprav stane starše, če se otrok odloči, da bo treniral tenis in kolikšen je vložek, preden se nekdo, če je talentiran, prebije do neke vidne pozicije?

Starše stane tenis toliko, kolikor sami hočejo oziroma toliko, kolikor so sposobni plačevati. Ne gre pa samo za denar, temveč bolj za čas. Problem glede financ nastane v tistem trenutku, ko starši začnejo verjeti, da je njihov otrok talentiran, kar pripelje do velikih vlaganj, obenem pa starši postanejo ujetniki nastale situacije. Vložki pa pri ambiciozno naravnanih programih, ki temeljijo na čistem profesionalnem pristopu, dosegajo številko 50.000 evrov letno.

Obstajajo morda teniški programi za manj priviligirane otroke? Denimo, se pomaga mlademu tenisaču, ki je izjemno talentiran, njegovi starši pa ga ne morejo financirati? Vseeno je nekako treba plačati trenerja, tu je oprema, najem igrišča...

Takšen program v Sloveniji ne obstaja. V tujini za takšne igralce poskrbijo premožnejše nacionalne panožne zveze ali pa bogati zasebni investitorji, ki v takšni obliki pomoči vidijo priložnost, da nekomu pomagajo na njegovi športni poti, obenem pa gre lahko za vložek, ki se ob ugodnem razpletu lahko vsem akterjem bogato obrestuje. Slednjo obliko "pomoči" pogrešam v slovenskem prostoru.

Tenis je in še vedno velja za šport premožnih. Je bilo včasih lažje začeti igrati tenis kot danes, z manj vloženih financ?

Težko rečem, ali je bilo lažje, težje ali pa ceneje, je pa dejstvo, da so se stvari dandanes predvsem skomercializirale, kar pa je predvsem posledica spremembe družbenega sistema. Finance pa ostajajo, prej in sedaj, velik teniški problem.

Kako ste vi začeli igrati tenis? So vam pri tem starši stali ob strani s finančne plati?

Tenis sem začel igrati v rani mladosti v teniškem klubu v Medvodah, ki so bile takrat center teniškega dogajanja v ljubljanski regiji. Starši so me na moji športni poti podpirali tako finančno kot moralno.

Ste morda kdaj šli na kakšen teniški kamp v tujino, morda preko luže, na izpopolnjevanje?

V moji mladosti v Sloveniji ni bilo pokritih teniških igrišč, zato smo bili primorani, če smo hoteli zadržati stik s svojimi vrstniki iz drugih držav vsako zimo odpotovati v ZDA na daljši trening, v kasnejših časih pa tudi v Avstralijo. Vendar je treba poudariti, da se sedaj večina slovenskih teniških nadebudnežev, ki odhajajo v teniške kampe v tujino vrača nezadovoljnih, saj za denar, ki ga pustijo tam, ne dobijo prav veliko.