"Mislim, da so to temeljna področja, kjer je treba narediti največ, da bi se v Sloveniji naredil korak v pozitivno smer," je po seji vlade dejal Baluh.

Eden od dolgoročnejših ciljev zakona, ki pa ni zapisan v samih členih, je romski skupnosti zagotoviti vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo najpozneje s štirimi leti. Uvedli bi tudi romske pomočnike, ki bi pomagali romskim otrokom pri odpravljanju težav z jezikom in težav zaradi kulturnih razlik. V šole pa bi uvedli tudi izbirni predmet romski jezik, romska kultura in tradicija.

"Urad se je tega zelo zahtevnega projekta lotil intenzivno in v sodelovanju tako nevladnih organizacij kot vladnih služb," je pripravo zakona opisal Baluh in dodal, da so prejeli 46 različnih mnenj ter predlogov. V zadnji fazi usklajevanja pa so pregledali tudi, ali je zakon v kakšni točki neustaven in ali kje krši kakšno mednarodno pogodbo.

Zakon bo šel v državni zbor po normalnem postopku. Čeprav je Baluh izrazil željo, da bi bil zakon sprejet do konca tega leta, je to zaradi običajne parlamentarne procedure manj verjetno. Bolj verjetno se bo to zgodilo v začetku prihodnjega leta. Na hipotetično vprašanje, ali bi do zapleta okoli družine Strojan prišlo tudi, če bi bil zakon že sprejet, pa je Baloh odgovoril neodločno: "Lahko bi, lahko ne." Ob tem pa je dodal, da bi bilo vsekakor lažje reševati situacijo.

Predlog zakona o romski skupnosti med drugim predvideva tudi, da se lahko z urejanjem romskih naselij ukvarja tudi država. Če bi se izkazalo, da je v naselju ogroženo zdravje Romov, da gre za dalj časa trajajoče motenje javnega reda in miru, da gre za ogrožanje okolja ali da gre za večje spore s preostalimi prebivalci občine, lahko država z državnim prostorskim aktom poseže v lokalno pristojnost občine.

"To se mi zdi sporno," nam je dejal Tone Peršak, župan občine Trzin ter član komisije za pravna in zakonodajna vprašanja pri Skupnosti občin Slovenije. Vlada sicer že lahko posega v pristojnosti občine, ko gre za večje objekte na ozemlju več občin, je dejal Peršak in omenil gradnjo avtocest in železnic.

Čeprav vlada včeraj ni govorila niti o iskanju nove lokacije za Strojanove niti o odstopu Milana Zvera, pa je Baluh trdno prepričan, da bo država lokacijo za to romsko družino našla pred sprejetjem predloga zakona o romski skupnosti.