Tako so trgovci in uvozniki dvignili cene praznih DVD-jev, CD-jev, predvajalnikov multimedijskih datotek in, denimo, fotokopirnih strojev, ker jih v skladu z novo uredbo morajo, uporabniki zaradi tega zanje plačujejo več, denarja pa od trgovcev ne pobira nihče. "Nadomestil trenutno ne zbira nihče. Do 1. julija je to na podlagi začasnega dovoljenja delala Avtorska agencija za Slovenijo," pravijo na ministrstvu za gospodarstvo. Tako je vlada obvezo plačevanja naložila, obenem pa pozabila določiti, kdo naj pobira denar v imenu avtorjev.

Kot pravijo na ministrstvu za gospodarstvo, zakon o avtorski in sorodnih pravicah tudi ne predvideva javnega razpisa, na katerem bi izbrali pooblaščeno organizacijo za zbiranje nadomestil. "Pristojni organ izda dovoljenje za kolektivno upravljanje pravic na podlagi pisne vloge zainteresirane pravne osebe po tistem, ko ugotovi, ali izpolnjuje zakonsko določene pogoje," pojasnjujejo. Za zdaj se po naših informacijah ni prijavil nihče. Interes, da bi za avtorje pobirali denar, so izrazili na zavodu IPF, ki zastopa izvajalce in založnike fonogramov. "Še ta teden bo potekal sestanek z uradom za intelektualno lastnino na to temo, kjer bodo kolektivne organizacije, ki zastopajo upravičence, podale predlog za dobitnika nove licence," pojasnjuje Chantal van Mourik z zavoda IPF.

Kaj točno se bo zgodilo z denarjem, pobranim za nadomestila avtorjem od konca oktobra do takrat, ko bo odločeno, kdo v njihovem imenu denar lahko pobira, ne ve nihče. Trgovci in uvozniki denar za zdaj po naših informacijah dajejo le na stran. Kot nam je potrdil Bor Rozman z Merkurja, ki je v pogajanjih glede tarife zastopal trgovce, se je denar tudi doslej zbiral in nakazoval kvartalno, vendar zdaj po njihovem mnenju pravnega naslova za zbiranje in nakazovanje denarja ni. "Točno to bomo izpodbijali pred ustavnim sodiščem," pravi Rozman. Pobuda za presojo ustavnosti bo, tako Rozman, najbrž vložena v ponedeljek.

Za zdaj ostaja tudi neznanka, kdaj bodo avtorji avtorsko zaščitenih del 50 tolarjev pristojbine za vsak prodan DVD in 1500 od vsakega multimedijskega predvajalnika dobili nazaj. Predvidoma naj bi avtorji, izvajalci in založniki denar od nadomestil za lastno reproduciraje dobili šele v začetku leta 2008, ko bodo kolektivne organizacije po ključih poslušanosti z radijskih postaj delile denar, zbran v letu 2007.