Direktor TE-TOL Angelo Brščič zagotavlja, da je dvig cene premoga nekakšna kompromisna rešitev. "Nadzornemu svetu smo predlagali, da TE-TOL prevzame kritje plačila stroškov carine, prodajalec pa se kljub velikim spremembam na svetovnem trgu obveže, da bo do konca pogodbenega obdobja zagotavljal fiksnost s pogodbo določene cene." Toda resnici na ljubo si Gorenje tako visokega dviga cen po pogodbi sploh ne bi moglo obetati. Osnovna pogodba, po kateri mora prodajalec kriti stroške carinjenja, namreč predvideva, da lahko Gorenje po izteku dveh let ceno dvigne za največ 0,3 odstotka, medtem ko je toplarna pristala na petodstotno podražitev. Očitke, da tako visoka podražitev pomeni kršitev pogodbe, Brščič zavrača in se sklicuje na uvedbo carine. Hkrati priznava, da se teoretično dopolnilo, s katerim se je Gorenje GTI obvezalo, da cen do izteka pogodbe (spomladi 2003) ne bo dvigovalo, sicer lahko spremeni, da pa so se zdaj dogovorili, da cen ne bodo več zviševali.

Zadeva je toliko bolj nenavadna, ker je Impakta sočasno ponudila ceno nižjo ceno. Brščič je pojasnil, da je približno teden pred odločanjem na nadzornem svetu (vodi ga uslužbenka okoljskega ministrstva Marijana Mali ) Impakto sam prosil za pogovor, čeprav je iz Impaktinega dopisa Brščiču razvidno, da je pogovor potekal le dan pred sejo nadzornega sveta. V ustnem razgovoru je Impakta po Brščičevih izračunih ponudila višjo ceno in za toplarno tehnološko nesprejemljiv premog. "Šele po obravnavi na nadzornem svetu smo od Impakte dobili pisno zagotovilo, da bi nam premog vključno s stroški carinjenja zagotavljali po 43,35 dolarja za tono," pojasnjuje Brščič.

Toda član uprave Impakte Žiga Vrhovec je Brščiču in nadzornemu svetu v dopisu zagotovil, da so že ustno ponudili 43,35 dolarja za tono, kar bi v toplarni lahko sami ugotovili, če bi "pravilno preračunali ponujeno kalorično vrednost." "Po našem mnenju gre za očitno kršitev osnovnih določil pogodbe iz leta 1998 in so izpolnjeni pogoji, da bi se ta prekinila, saj pogodbena cena Gorenja in Met Rohstoffe očitno ni več fiksna. To je dodatno podkrepilo tožbo Impakte, ki je edina jamčila fiksno ceno za obdobje petih let," nam je povedal Vrhovec. Če bi obveljala cena Impakte, kjer zagotavljajo, da so premog sposobni dobavljati po tej ceni, bi toplarna že po preprostem izračunu v prihodnjih dveh letih prihranila najmanj milijon dolarjev. Državni sekretar za energetiko dr. Robert Golob je napovedal, da bodo zahtevali podrobno poročilo. "Če bomo ugotovili, da je prišlo do kršitev pogodbenih obveznosti, bomo zahtevali odgovornost nadzornega sveta, pa tudi uprave, če bi se izkazalo, da je s svojimi navedbami zavedla nadzorni svet."

So v toplarni s pristankom na višje cene kršili pogodbo o dobavi premoga?