Po lani jeseni končanem procesu je javnost najprej razburil "odhod" Andreja Hartmana iz hišnega pripora v domači hiši v okolici Kranja (za njim je bila takrat že razpisana mednarodna tiralica), kmalu pa se je začelo šušljati, da ima sodišče težave z vročanjem sodbe Gabru Guni, ki je imel stalno bivališče v Kranju in je bil obsojen na bistveno nižjo zaporno kazen kot prvoobtoženi Hartman.

Očitno pa je, da sta oba na begu, saj ju sodišče formalno išče, ker "jima ni bilo mogoče vročiti sodbe višjega sodišča v Ljubljani", ki je v glavnem potrdilo vse točke prvostopenjske sodbe in zahtevalo ponovitev sojenja za en primer tihotapljenja mamil. Sicer pa je zanimivo, da kranjsko sodišče nasploh "pogreša" kar 57 ljudi, ki so izginili pred roko pravice in jih preiskovalni oddelek sodišča zdaj išče s tiralicami in na druge načine.

Najbolj razvpita primera dveh obsojencev iz tako imenovane "heroinske naveze" pa dokazujeta, da bi bilo treba v takih primerih posebno hudega in organiziranega kriminala bolje poskrbeti za nadzor nad obtoženci oziroma obsojenci, saj je begosumnost vsekakor utemeljena podmena in ne nekaj izjemnega. To primera Hartmana in Gune le potrjujeta.