Zgodi se, da morajo za tovrstno pehanje plačati tudi fizični davek, saj so različne vrste s stresom povzročenih bolezni mnogo pogostejše pri ljudeh, ki življenje merijo le po številu preskočenih klinov na karierni lestvici.

Ambiciozen že kot otrok

"Ambicioznost je osebnostna lastnost posameznika, ki temelji predvsem na posameznikovi samodejavnosti. Je njegova motivacija po doseganju uspehov, želja po uveljavitvi, slavi in bogastvu. Poleg samodejavnosti nanjo vplivata tudi dednost in okolje, v katerem posameznik odrašča. Omenjena osebnostna lastnost se začne kazati že zelo zgodaj, denimo, pri otroku, ko se primerja s sorojencem, kot biti prvi pri igri, biti najboljši v razrednem tekmovanju," razlaga razvoj ambicioznosti pri posamezniku psihologinja Eva Boštjančič.

Velik vpliv imata družina in okolje

Izvor ambicioznosti ni v tem, kaj imamo, temveč v tem, kar delamo. Nekateri posamezniki posedujejo dovolj motivacije, da stremenje po najboljših dosežkih spremenijo v navado, ta pa sčasoma postane njihova sekundarna narava.

Glavne komponente ambicioznosti so sposobnosti, motivacija, trud in vztrajnost. Njihova individualna "mešanica" je tista, ki določa stopnjo ambicioznosti posameznika, pri čemer ključni vlogi odigrata tudi dominantna vedenjska vpliva, družina in kultura z okoljem. Po mnenju strokovnjakov je ambicioznost primarno rezultat energije in odločenosti v kombinaciji z jasnimi cilji. Nekdo z energijo, a brez jasne perspektive, bo nesmiselno hitel iz projekta v projekt, drugi z izoblikovanimi željami, a brez volje, pa bo obstal na točki statusa quo in ponavljal staro mantro: "Jutri začnem."

Ženske ambicije izražajo prikrito

Še ne dolgo nazaj so trdno verjeli, da ženskam v poslovnem svetu niso dostopni visoki položaji moških, tudi zato, ker naj bi ti bolje obvladovali tekmovalne situacije. Spregledani faktor, ki ta mit ovrže, je seveda ta, da se ženski tip in stil tekmovalnega vedenja razlikuje od moškega. Ženske se tako za razliko od svojih kolegov izogibajo neposredni tekmovalnosti in ambicioznost izražajo prikrito, a za to prav nič manj učinkovito. Predvsem morajo imeti ženske v mislih točno določen cilj, ki v njih izzove zadostno mero tekmovalnega zagona.

Poslovni svet je igrišče ambicij

"Sam pojem ambicioznosti se pogosto prepleta s tekmovalnostjo. Kajti kjer koli želimo uspeti ali doseči več, trčimo na nekoga drugega, s katerim se primerjamo. To pa nas pripelje do tekmovalnosti, pa naj bo ta odkrita ali prikrita. V poslovnem svetu naletimo na besedo ambicioznost predvsem v različnih oglasih. Ti naslavljajo v eni vrsti mlade in ambiciozne ljudi, v drugi pa ljudi, ki pri sebi gojijo ambicije biti še boljši oziroma napredovati na karierni lestvici," pojasnjuje prisotnost ambicioznosti v poslovnem svetu Eva Boštjančič.

Ambicioznost je vsekakor impulz, ki ga sprožijo cilji in nagrade, v katerih najdemo motivacijo za vloženi trud. Ker gre za svojevrstno obliko čustvenega kapitala, se lahko tako kot vsaka druga naložba izplača na različne načine. Pomembno je, da znamo prepoznati te donose in jih ceniti takšne, kakršni so. Drugače kaj hitro postanemo "dosežkoholiki" in na poti do vedno višjih ciljev pozabimo na druge pomembne življenjske stvari.

"Zmerna ambicioznost v poslovnem svetu je zdrava, pretirana seveda ne. Najlaže jo zajezimo, ne smemo pa je zatreti. Postavljati moramo realne cilje, imeti pravično nagrajevanje in sproti opozarjati ter objektivno vrednotiti posameznikove delovne rezultate," razlaga obvladovanje pretirane ambicioznosti psihologinja.