prevesti ves opus

V nasprotju z večino Köstlerjevih kolegov, ki so se s slovensko literaturo srečali bodisi že doma bodisi v svojem domačem okolju, ni sam nikoli imel tovrstnih stikov: "S slovensko literaturo sem se spoznal šele na univerzi, kjer sem poleg nemške in češke literature študiral tudi slovenistiko. Spominjam se, da sem profesorici Katji Sturm - Schnabel nekoč predlagal, da bi v program uvedli tudi vaje iz prevajanja. Tako se je vse skupaj začelo."

Danes je Köstler znan javnosti predvsem po svojih številnih prevodih Cankarja. Medtem ko je njegovo kratko prozo Vor dem Ziel (Pred ciljem) za založbo Drava prevedel že leta 1994, je pred šestimi leti za svoje delo dobil tudi ugledno avstrijsko državno nagrado za književne prevajalce. Do danes je, prav tako pri Dravi, izšlo enajst knjižnih prevodov Cankarja, nazadnje prevod njegovega Martina Kačurja. "Ko se lotim nekega avtorja, poskušam, če se le da, prevesti njegov celotni opus. To je namreč tisto, kar v nemškem jeziku navadno imenujemo 'nachhaltige Arbeit' in kar ustreza tudi mojemu prevajalskemu načrtu," pravi Köstler.

med kafko in poejem

Grumovo kratko prozo je Köstler prevedel že pred osmimi leti. Da so morali nemško govoreči bralci nanjo čakati tako dolgo, gre po njegovem pripisati predvsem pomanjkanju zanimanja pri založbah: "Šele pred dvema letoma sem v Linzu naletel na Christiana Thanhäuserja, založnika in grafika, ki je bil nad besedilom in prevodom navdušen. Ko je nato knjigo opremil še s svojimi izbranimi jedkanicami, je nastala prava bibliofilska izdaja." Na vprašanje, kako kot bralec razume Gruma, Köstler odgovarja, da gre za literaturo, ki se je ne da uvrstiti v nobeno literarnozgodovinsko smer: "Medtem ko bi ga lahko glede na čas, v katerem je živel, primerjali s Franzem Kafko, Brunom Schulzem ali Richardom Weinerjem, se zdi na ravni motivov, ki jih uporablja v svoji kratki prozi, še najbliže Edgarju Allanu Poeju."

vsako delo svet zase

Poleg Grumove kratke proze je Köstler že pred časom prevedel tudi vso njegovo dramatiko, vendar mu do danes še ni uspelo najti gledališča, ki bi bilo pripravljeno uprizoriti vsaj njegov Dogodek v mestu Gogi. "Martin Kušej se je pred nekaj leti že dogovarjal z Burgtheatrom, toda na koncu iz vsega skupaj ni bilo nič," dodaja.

Kljub temu ni Grum Köstlerju kot prevajalcu nič bliže od drugih avtorjev, ki se jih loteva: "Gruma se preprosto ne da prevajati kot denimo Cankarja. Vsako od del, ki jih začnem prevajati, je namreč svet zase in vsako zahteva celega človeka. Res pa je, da lahko, če poznamo Gruma in Cankarja, bolje razumemo tudi sodobne avtorje."