LJUBLJANA Vlada bo samovoljno in brez soglasja študentov drastično zmanjšala finančna sredstva študentskim organizacijam in tako posegla v širok spekter dejavnosti, storitev in projektov, ki jih te izvajajo, opozarja predsednik Študentske organizacije Univerze (ŠOU) v Ljubljani Borut Kozan na posledice sprejetja predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Novela zakona namreč predvideva zmanjšanje koncesijskih dajatev študentskim servisom, ti pa so glavni vir dohodkov študentskih organizacij. "Če bo novela zakona sprejeta v taki obliki, bodo tri študentske organizacije univerz in petdeset študentskih klubov po vsej Slovenije izgubili svoj vir financiranja, zato bodo prisiljeni v zaprtje več tisoč projektov, med katerimi so tri študentske založbe, dve radijski postaji ter zelo veliko kulturnih dogodkov in festivalov," je dejal Miha Ulčar, predsednik Študentske organizacije Slovenije.

V Ljubljani bi to pomenilo predvsem propad tistih izvajalcev študentske kulture, katerih ustanoviteljica je ŠOU v Ljubljani in ki jih država ne financira v zadostni meri, da bi zmogli opravljati svoje dejavnosti brez sredstev študentske organizacije. To so K6/4, ustanova z avantgardnim kulturnim in umetniškim programom in platforma za predstavitev slovenske in mednarodne neodvisne kulturne produkcije, Klub K4, v katerem živi urbana kultura mladih, Galerija Kapelica, ena vodilnih umetniških platform sodobne raziskovalne umetnosti, računalniškemu izobraževanju namenjena Kiperpipa, kultni Radio Študent in Študentska založba, ki izdaja v zbirkah Beletrina, Koda in Claritas izjemen program domačega ter prevodnega leposlovja, humanistike in esejistike, hkrati pa je tudi izdajateljica visokošolskih učbenikov in delovnih zvezkov Scripta. S sprejetjem predloga zakona bo Študentska založba izgubila pomembnega financerja, to pa pomeni, da "bodo ugasnile vse knjižne zbirke, dva mednarodna pesniška festivala, Fabula in Medana, ter študentska knjigarna, ki študentom ponuja cenejše knjige in učbenike", je razložil Igor Brlek, direktor Študentske založbe. Brlek opozarja, da spremembe ne bodo škodile le študentom, ampak širši družbi, saj je založba ena glavnih promotork slovenske literature v tujini, knjige, ki jih izdaja, pa so po njegovem mnenju nujne za ohranitev pismenosti Slovencev. Brlek je prepričan, da "vlada ne misli resno reševati študentske problematike, ampak želi z ukinitvijo njihove avtonomije študente samo disciplinirati, saj se ne strinja s študentsko kritiko vlade in njene politike". Če bi namreč želela ohraniti delovanje študentskih kulturnih zavodov in drugih (športno-rekreacijskih, izobraževalnih, svetovalnih, kot so brezplačne storitve pravnega in socialnega svetovanja, ter podobnih) dejavnosti, bi hkrati z novelo zakona o zavarovanju in zaposlovanju za primer brezposelnosti pripravila tudi akte, ki bi sanirali negativne posledice predloga zakona in zagotovili obstoj ogroženih dejavnosti, še meni Brlek.

Sicer pa študentski predstavniki še niso obupali. Danes bodo skušali širši javnosti predstaviti posledice sprejetja predlaganega zakona, ki bo v državnem zboru v obravnavi prihodnji teden.