Strokovna direktorica KC Aleksandra Markovič je dogodke zadnjih mesecev na kliničnem oddelku za nevrologijo, spore med novoimenovano predstojnico ter njenim predhodnikom Zvezdanom Pirtoškom in oblikovanje taborov na oddelku, označila kot neresne, poudarila pa je, da za bolnike v tem času vseeno ni bilo nič slabše poskrbljeno. Predsednik sveta Janez Remškar je dejal, da svet pri svojem izboru predstojnika ni uspel oceniti človeških lastnosti obeh kandidatov, kar je po njegovem mnenju tudi njuna največja hiba, saj oba - tako Žvanova kot Pirtošek - zaradi lastne frustriranosti nista skušala delati za dobro KC, ampak sta skušala le diskreditirati nasprotno stran. To bo tudi vprašaj za oba kandidata v bodoče, je dejal Remškar.

Markovičeva je še pojasnila, da bo Vodušek naloge v.d. opravljal dokler ne speljejo razpisa, s katerim pa čakajo do sprejema novega statuta, in do razdelitve oddelkov znotraj nevrološke klinike.Člani sveta so se namreč prav danes seznanili z informacijo o načrtovanih spremembah statuta zavoda in s pobudo za spremembo akta o ustanovitvi. Med predlaganimi spremembami je pod točko Manjše organizacijske spremembe predvideno tudi prestrukturiranje nevrološke klinike z oblikovanjem kliničnega oddelka za vaskularno in intenzivno nevrološko terapijo ter kliničnega oddelka za bolezni živčevja.

Ostali predlogi vključujejo še spremembo nekaterih pogojev za imenovanje na delovno mesto predstojnika klinik, kliničnih inštitutov oz. kliničnih oddelkov. Sprememba se nanaša na to, da bi se od kandidata med drugim zahtevalo, da ima štiri leta delovnih izkušenj iz ustrezne specialnosti in organizacijske ter vodstvene sposobnosti. Do sprejema te spremembe so tako člani sveta danes potrdili podaljšanje mandata vršilca dolžnosti še petim predstojnikom oddelkov in klinik KC.

Sicer pa so člani sveta danes potrdili tudi določitev delovne uspešnosti generalne direktorice Darinke Miklavčič za januar in februar letos, ki je znašala 90 odstotkov osnovne plače. Miklavčičeva je pojasnila, da njena mesečna bruto plača znaša 1,1 milijona tolarjev vključno z dodatkom za delovno uspešnost, dodatek za delovno dobo in druge dodatke. Osnovna bruto plača direktorice po navedbah Miklavčičeve sicer znaša okoli 700.000 tolarjev bruto mesečno.

Svet je danes potrdil tudi predlog uprave za nabavo medicinske opreme iz prihrankov pri nabavah v letošnjem letu. Kot je pojasnila generalna direktorica, so v letošnjem letu pri nabavah glede na finančni načrt že uspeli prihraniti 165 milijonov tolarjev, do konca leta pa naj bi skupni prihranek znašal okoli 200 milijonov tolarjev. Iz teh sredstev bodo tako lahko nabavili nekaj nove medicinske opreme. Za odobritev nakupa s strani sveta zavoda pa so zaprosili vnaprej, ker vedo, kako dolgotrajni so postopki nabave, ki pa jo želijo speljati še letos.