Marko Kovač, direktor City parka, zagotavlja, da imajo vsa potrebna dovoljenja veterinarske uprave. Društvo za zaščito živali Ljubljana pa je že bolj skeptično. "Če gre pri tovrstnih akcijah zgolj za ozaveščanje ljudi, kako je treba za živali skrbeti in kako z njimi ravnati, potem gre vsekakor za pozitivno stvar. Če pa je vse v komercialnih rokah, potem je stvar drugačna. V nobenem primeru pa ni razloga, da bi razkazovali žival, ki je zaradi pozornosti v stresu," je komentirala Sara Ogrin, sekretarka društva. Po njenih besedah pravi poznavalci živali vedo, katera žival je pomembna za razstave in katera ne. Nepravilnosti lahko kdor koli prijavi na veterinarsko inšpekcijo, vendar je pri prehodnih razstavah težava, da inšpektorji ne pridejo pravočasno.

Irena Furlan, biologinja iz živalskega vrta, pa je dodala, da skrb za kače ni enostavna: "Zagotoviti jim je treba mikrookolje. V našem živalskem vrtu to pomeni, da ima kača v enem delo terarija suh in topel kotiček, na drugi strani pa temperatura pade in vlaga se zviša. Kače se namreč rade premeščajo." Kače, za katere je po zagotovilih organizatorja dobro poskrbljeno, bodo na ogled do 17. junija.