Naši viri blizu upniškemu odboru trdijo, da je bil k osnovni pogodbi v višini 190.000 evrov pozneje sklenjen še aneks, s katerim naj bi si Korže in drugi svetovalci zagotovili še premijo za uspeh prisilne poravnave. Premija naj bi bila sestavljena iz več postavk, med drugim bi bil Korže upravičen do 1,8 odstotka vrednosti odpuščenih dolgov v postopku prisilne poravnave (upniki so prijavili za 13,5 milijarde tolarjev terjatev) in do 1,8 odstotka od zneska konverzije terjatev v lastniški delež. Znano je, da želi Engrotuš 2,7 milijarde tolarjev terjatev spremeniti v lastniški delež Iskraemeca. O nagradi predsednik uprave Iskraemeca Karl Rozman ni želel podrobno govoriti. Pojasnil nam je le, da je bilo podjetje Teseus izbrano med več ponudniki kot najugodnejše za strokovno pomoč pri pripravi programa finančne in stroškovne reorganizacije podjetja. "Sodelovanje poteka na podlagi sklenjene pogodbe in dodatkov, v katerih so natančno opredeljene naloge in tudi način vrednotenja opravljenega dela. Določila pogodbe so zaupne narave, zato vam podatka o višini pogodbene vrednosti ne moremo posredovati," je še dejal Rozman.

vesna.vukovic@dnevnik.si