Letos smo že vajeni vsega hudega, ker nam jo je zima tako zagodla. Tudi če se vozimo miže, lahko ugotovimo, da je bila huda, saj je veliko cest, med njimi tudi nekatere "ugledne", bolj podobnih dovoznim potem v kamnolom. Na kratko bi jih lahko poimenovali kar "samajama", torej z besedo, prirejeno japonskim izrazom za makadamske ceste. Kakor koli že, o minuli zimi pričajo tudi številne skladovnice drv in podrta ter ob cestah zložena debla, ki še čakajo na "predelavo". Pridne roke skrbnih gozdnih gospodarjev so namreč marsikje poskrbele, da je od zime močno utrujeni gozd pripravljen na pomlad. Svoje so naredile nizke temperature oziroma pogosta zmrzal, težak sneg in žled, marsikje pa tudi snežni plazovi. V nekaterih gorskih dolinah so prišli prav v njihovo dno, kar priča o izjemnosti tega sicer višje zgoraj povsem običajnega pojava in sestavnega dela snežne erozije. Še posebno pri roki so letos v zatrepu Kamniške Bistrice, natančneje v Koncu. Že ime tega dela doline nam pove, da se ta tam konča ali, kakor ponekod rečejo domačini, da se dolina "postavi pokonci".

V Koncu se pobočja res postavijo pokonci in marsikdo se zaradi tega raje obrne. Čemaževka, Kokrska dolina, Veliki in Mali Hudi graben, Žmavčarji, Kotliški graben in Bobnarjev plaz so le nekatera od tamkajšnjih zemljepisnih imen za omenjene "pokončne" oblike površja. Prek nekaterih od teh vodijo planinske in lovske poti, ki pa so letos brez začetkov. Bele zverine so namreč v prvi polovici letošnjega marca, ko smo imeli opraviti z obilnim sneženjem nad debelo snežno podlago, tudi po večkrat pridrvele v dolino in "pobrile" vse, kar jim je bilo na poti: prst, podrast, travno rušo, mladovje, drevesa, skale in še bi se našlo. Usmilile pa so se na primer lovske opazovalnice pod Malim grebenom. Seveda so zdaj te zverine precej bolj pohlevne kot minuli mesec, saj čakajo le še na svoj bridki konec, ki je vsako leto v rokah istega rablja, namreč toplote. Zaradi ogromnih količin snega se bo njihov konec v Koncu zavlekel v pozno poletje, del plazovine pa bo verjetno celo počakal na sneg prihodnje zime. Medtem pa lahko prav od blizu opazujete vso mogočnost, moč in neponovljivost narave.