Predsednik organizacijskega odbora mednarodne Samoborske salamijade Dubravko Viduč pravi, da se na prireditvi od tujcev najbolj pogosto pojavljajo Slovenci, sledijo pa Italijani in Madžari. Večina Slovencev prihaja iz brežiške občine, saj sta sosednji mesti že po stoletni tradiciji tržno tesno povezani. Po postavitvi državne meje so naši vzorci zaradi strogih zdravstvenih predpisov za nekaj let izginili, zdaj pa je znova vse po starem. "Zadnja tri leta, od kar na meji deluje služba za pregled ustreznosti živilskih izdelkov, znova z veseljem prihajam v Samobor.

"Doslej sem domov še vsakič prinesel zlato priznanje," nam je povedal upokojeni avtoprevoznik Stane Švajger iz Brežic, ki izdela tono okusnih izdelkov na leto. Zaradi opuščanja domače svinjereje ga skrbi prihodnja kakovost domačih salam, saj z industrijskih farm enako kakovostnega mesa ne pričakuje. Najvišjo oceno in veliko zlato plaketo je v mednarodni kategoriji v soboto dobil Matej Grubič z Jesenic na Dolenjskem. Poleg razstavljalcev in številnega občinstva, ki ga je zabavala domača tamburaška skupina, so Samoborsko salamijado obiskali tudi župani ali podžupani večine občin, od koder so prišli tekmovalci, tudi župan madžarskega Peczha dr. Laszlo Taller, le iz posavskih občin ni bilo nikogar.