Steletova nagrajenka Anka Aškerc je bila dolga leta ravnateljica Zavoda za spomeniško varstvo v Celju, predsednica Slovenskega konservatorskega društva, več let pa je vodila še izvršni odbor celjske kulturne skupnosti in sodelovala v Kulturni skupnosti Slovenije. Po letu 1992 se je intenzivno lotila vodenja najzahtevnejših obnovitvenih posegov na posameznih spomenikih. Ukvarjala se je s cerkveno arhitekturo iz vseh časovnih obdobij, gradovi in dvorci ter z nekaterimi ključnimi zgodovinskimi spomeniki. Najobsežnejša dela so se izvajala na cerkvah sv. Mohorja in Fortunata ter sv. Primoža in Felicijana v Gornjem Gradu, sv. Jerneja in sv. Hiacinte v Rogatcu, na cerkvah sv. Martina na Teharjah, Podvrhu in Laškem, sv. Roku v Predenci in na cerkvi Blaženega Antona Martina Slomška v Rečici pri Laškem. Obnovitvena dela je vodila tudi na dvorcu v Novem Celju, na Komendi v Polzeli in Malgajevi hiši v Hruševcu.

Bogdan Badovinac, ki že več kot 25 let opravlja delo konservatorja v celjski območni enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine, je Steletovo priznanje dobil za vodenje in koordiniranje obnovitvenih posegov na samostanskem kompleksu Olimje. Samostojna konservatorka dokumentalistka Bernarda Jesenko Filipič je opozorila nase z izjemnimi prizadevanji pri izdelavi kakovostne dokumentacije ob posegih na kulturnih spomenikih, za izjemne dosežke pa so nagradili še predsednico Društva ljubiteljev kulturne in naravne dediščine Anbot iz Pirana Natalijo Planinc.