Zlasti polno avtomobilov je na začetku Črnuč, predvsem okoli Mercatorjeve trgovine, avtobusne postaje in zdravstvenega doma. "Ljudje lahko tu brezplačno parkirajo, pa tudi vlomov v avtomobile je pri nas izredno malo," je povedal Franc Slak , predsednik četrtne skupnosti Črnuče. Brezvestnim voznikom očita predvsem celodnevno parkiranje pred zdravstvenim domom, bolniki in njihovi svojci pa morajo parkirati daleč stran.

"Pogosto parkiram pri Mercatorju ali pri lokalu v bližini Ruskega carja. Samo tam namreč dobim prostor, pa še kazni se mi ni treba bati. Poleg tega avtobusi zelo pogosto vozijo do fakultete, kjer študiram," je povedal študent Tomaž, ki ima s parkiranjem v mestu slabe izkušnje. Četrtna skupnost Črnuče predlaga, naj občina in Ljubljanski potniški promet v njihovem kraju poskrbita za sistem parkiranja P+R, kakršnega so uvedli na Dolgem mostu. Tako bi krajani spet lahko uporabljali parkirišča, ki so v prvi vrsti namenjena njim, drugi pa bi lahko parkirali na zanje namenjenem parkirišču. "Na občino smo že poslali predlog, vendar tam še vedno iščejo primerno zemljišče," je dodal Slak.

Tamara Deu, tiskovna predstavnica LPP, je povedala, da je odločitev o parkirišču P+R v rokah občine. "Bomo pa podprli vse aktivnosti, ki bodo izboljšale prometno ureditev," je še povedala.

Na občinskem oddelku za urbanizem so pojasnili, da je parkirišče P+R predvideno v prostorski zasnovi iz leta 2002. "Mogoči sta dve lokaciji. Najprimernejša je v bližini železniške postaje, mogoča pa bi bila tudi na zemljišču med Dunajsko cesto in levim bregom Save. V obeh primerih pa je treba še preveriti mikrolokacijo in spremeniti prostorski izvedbeni akt," so razložili na občini.

O tem, kdaj se bodo lotili urejanja črnuškega parkiranja, na občini niso govorili, v letošnjem predlogu proračuna pa je predvidena pridobitev zemljišč, ki jih občina potrebuje za ureditev sistema P+R. Natančnejših podatkov, za katero zemljišče in kakšno vsoto gre, predlog ne vsebuje.