V Kranju težko pričakovana obvoznica, ki bi bistveno razbremenila Oldhamsko in Partizansko cesto, naj bi potekala iz smeri Šenčurja od novega krožišča avtocestnega priključka Kranj-vzhod do križišča na Polici pri Naklem. Njena predvidena dolžina je približno pet kilometrov, pri čemer je predviden tudi 500 metrov dolg viadukt prek kanjona reke Kokre. Izgradnja samega viadukta bi predstavljala kar polovico celotne investicije, torej 1,2 milijarde tolarjev. Sama končna cena obvoznice pa je odvisna tudi od tega, ali bi zgradili dvo- ali štiripasovno cesto.Izdelavo lokacijskega načrta bosta po vloženi pobudi s strani občine financirali tako občina kot država, ni pa še dogovorjeno, kolikšen delež od približno 200 do 300 milijonov tolarjev vrednega projekta naj bi posamezna od njiju pokrila. Lokacijski načrt naj bi izdelali najpozneje v treh letih, po uvrstitvi investicije v republiški proračun bi nato sledile še več let trajajoče izdelava projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in gradnja. Slednjo bi financirala država, medtem ko bi bili strošek občine izgradnja pločnikov, javne razsvetljave, avtobusnih postajališč, kolesarske poti in komunalne infrastrukture.