Kranjski arhitekt je že sodeloval z Aerodromom Ljubljana kot projektant, tudi v Kranju je že ponujal zanimive zamisli, ki so usmerjene v prihodnost. Urbanisti imajo prav to nalogo.

"Jasno je, da ima lahko zamujena priložnost hude posledice. Če nekje nekaj zgradimo in pozneje ugotovimo napako, je to drago in ljudi, skupnosti ter mesta lahko resno ovira pri razvoju."

Kaj je za vas primerna rešitev za prihodnost, ko gre za povezavo letališča z okolico?

Zagotovo je najprej treba povečati promet na Brniku, da bodo računi tudi ekonomsko bolj logični. Razvojno pa je zame nujno, da letališče v prihodnosti, poleg gradnje novega potniškega terminala, povežemo z Ljubljano, Domžalami in Kranjem s primestno železnico. Vse vezati na avtomobilski ali avtobusni prevoz ni dobro.

Ali je takšna rešitev zdaj sploh še mogoča? Mesti načrtujeta svoji postaji, letališče pa nov potniški terminal.

S stališča urbanizma je to mogoče in morda tudi nujno. Trasa primestne železnice je iz Domžal do Brnika predvidena v urbanističnih dokumentih, za Kranj je nujno, da je avtobusna postaja poleg železniške, in tudi trasa primestne železnice je po rezerviranem koridorju mimo stanovanjske soseske Planina mogoča.

Kaj je torej ključno, če je primestna železnica prostorsko mogoča?

Treba je razmišljati in delovati tako, da bodo naši prometni tokovi boljši, da bo v prihodnje rešitev omogočala razvoj. Ključno je, da primestna železnica poveže Kranj kot avtobusno vozlišče, Ljubljano kot največje mesto in tudi Domžale. Zato je pri načrtovanju potniškega terminala na Brniku treba takšno možnost vzeti zelo resno.

Do zdaj smo ves promet najraje speljali po cestah.

Po tej plati močno zaostajamo za tako razvitimi državami, kot je Anglija. Obnašamo se, kot da je osebni avto rešitev za vse. Vendar so potrebna parkirišča in vse drugo, kar sodi zraven, zato je primestna železnica lahko rešitev za mnoge težave.

Ste svoja razmišljanja že predstavili stroki, širši javnosti, imate podporo?

Predlog sem že poslal Mestni občini Kranj, potrebna pa bo celostna odločitev o tem, kaj, kdaj in kako bomo gradili. Tudi na tem področju se moramo zgledovati po razviti Evropi, kjer je večina letališč povezana z mesti s podzemno ali primestno železnico. Pri potniškem centru Ljubljana zagovarjam poglobitev železnice, v Kranju lokacijo avtobusne in železniške postaje skupaj, na Brniku pa neposredno povezavo primestne železnice z novim potniškim terminalom.