Absolventa klavirja na Akademiji za glasbo Miha Haas in Tadej Horvat sta prejela Prešernovo nagrado za recital v dvorani Hrvaškega glasbenega zavoda marca letos, diplomantka violine na isti akademiji Lana Trotovšek pa za junijski nastop z Orkestrom Slovenske filharmonije in dirigentom Georgom Pehlivanianom v veliki dvorani Slovenske filharmonije.

Diplomant biologije z Biotehniške fakultete Tomaž Rijavec je dobil nagrado za nalogo z naslovom Bakterijski endofiti v zrnu koruze in njihov vpliv na izvorne rastline, diplomant ekonomije z Ekonomske fakultete Leo Knez pa za nalogo Thirlwallova utemeljitev relevantnosti agregatnega povpraševanja v teoriji rasti. Diplomant politologije na Fakulteti za družbene vede Vid Prislan je bil nagrajen za nalogo (Ne)učinkovitost izključnih ekonomskih con: okoljevarstvena kritika sodobnega mednarodnega režima oceanov, absolvent gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Matej Rozman pa za nalogo Nelinearna analiza nesimetrične armiranobetonske stavbe pri potresni obtežbi.

Študent 4. letnika kemijskega inženirstva na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Alen Kljajič je dobil nagrado za nalogo z naslovom Novi mezoporozni materiali na silikatni osnovi, njegova kolegica na isti fakulteti, diplomantka biologije Mojca Mattiazzi, pa za nalogo In vitro interakcija sekretornih fosfolipaz A2 z rekombinantnima kvasnima proteinoma 14-3-3. Nagrade so dobili še diplomant fizike s Fakultete za matematiko in fiziko Iztok Pižorn za nalogo Ergodične lastnosti kvantne Isingove spinske verige v dinamičnem nihajnem načinu, diplomantka geografije na Filozofski fakulteti Naja Marot za nalogo Strokovna izhodišča in smernice za prostorsko ureditev na primeru degradiranega jugovzhodnega dela Trbovelj, diplomanta medicine na Medicinski fakulteti Miha Bartolič in Primož Humar za nalogo Učinki ekvinatoksina II na morfologijo in homeostazo znotrajceličnega okolja endotelijskih celic ter diplomantka oblikovanja tekstilij na Naravoslovnotehniški fakulteti Lara Plajh za nalogo Žive nežive oblike.Svečane listine Univerze v Ljubljani za izjemen študijski uspeh pa so prejeli študent Ekonomske fakultete Gregor Pfajfar, študent Fakultete za družbene vede Andraž Melanšek, študentka Fakultete za matematiko in fiziko Irena Majcen, študentka Pedagoške fakultete Janja Gartner, študentka Pravne fakultete Meta Ahtik ter študentje Filozofske fakultete Tina Kirn, Naja Marot, Peter Medved, Roman Rozman in Betka Zakirova.