Leta 1944 je postal urednik Mladine in Pionirja, po osvoboditvi pa je bil urednik Mladinske revije, dopisnik Borbe za Slovenijo, direktor Urada za informiranje, glavni urednik Slovenskega poročevalca, direktor Ljudske pravice in urednik na Delu. Med vojno je razvijal kulturno in zabavno življenje med borci. Oblikoval je več skečev in pesmi. Po prirejenem spominskem gradivu iz tistega časa je nastala uprizoritev Ob tabornem ognju, ki so jo v gledališki sezoni 1979/80 igrali v MGL. V gledališkem listu uprizoritve je zapisal: "S svojim gledališkim tekstom Ob tabornem ognju pa sem hotel prikazati predvsem tisto, kar ni ostalo zapisano, a kar nas je takrat sproščalo s svojo vedrino. Saj smo bili partizani povsem navadni ljudje, ki smo znali prenašati vso težo osvobodilnega in revolucionarnega boja, istočasno pa smo se znali tudi sprostiti in veseliti." Sergej Vošnjak je napisal tudi zbirko reportaž Slovenska mladina v boju (1945), monografsko zbirko Fant s črnimi lasmi (1964), knjigo kratke proze Bomo ostali taki? (1979).