Sklad vsako leto zagotovi prevod in izdajo več del slovenskih književnikov pri tujih založnikih. Leta 1998 je bila med DSP in NUK podpisana pogodba o medsebojnem sodelovanju pri delovanju Trubarjevega sklada. Tako vsako literarno delo, izdano v okviru Trubarjevega sklada, hranijo tudi v NUK.

Med gradivom slovenske nacionalne knjižnice zavzemajo dela slovenskih literatov posebno mesto, zato si v NUK prizadevajo, da bi pridobili tudi gradivo, ki je izšlo izven trenutnih uradnih meja držav, kjer so živeli in delovali Slovenci.

Zanimanje za slovensko književnost se je v tujini precej povečalo po osamosvojitvi Slovenije in nato še po priključitvi Slovenije EU. NUK sodeluje z nacionalnimi knjižnicami po vsem svetu in v okviru dogovora o mednarodni izmenjavi gradiva je med vsemi področji prav književnost najpomembnejša. Poleg zbiranja in varovanja slovenske kulturne dediščine tako NUK skrbi tudi za prisotnost slovenske knjige v tujini.