Vadba se odvija na blazinah in je prilagojena sposobnostim otrok. Poudarek je na igrah in gibalnih vajah, ki so potrebne za splošni razvoj otroka (razvoj motorike, koordinacije, orientacije, samozavesti, poguma, vztrajnosti). Skozi specifične vzdržljivostno-tekmovalne igre pa otrok razvija reflekse, moč, natančnost in koordinoranost gibanja, se uči spoštovanja drugih in pravil ter dialoga z nasprotnikom, kar pripomore k samonadzoru kasneje v življenju. Tu je dobrodošel tudi kognitivni vidik, saj otrok po vsaki igri ve, kakšen rezultat je dosegel. Skozi vadbo osnovnih elementov juda otroci osvojijo etična načela - pozitiven odnos do ljudi, spoštovanje soljudi in šibkejših od sebe, zdrav način življenja, izogibanje agresivnim dejanjem ter se naučijo osebne higiene in higiene prostora.

Z učenjem in vadbo pravilnega padanja otroci osvojijo znanje, s katerim preprečijo možne poškodbe, ki lahko nastanejo pri padcih s kolesa, pri rolanju, plezanju... Kot običajno se s fizičnim razvojem vzporedno razvija tudi psihični razvoj. Otroci, ki se že od malega pravilno ukvarjajo s športom, se lažje in hitreje učijo, imajo boljši spomin, so komunikativnejši, samozavestnejši, v življenju lažje navezujejo stike z drugimi ljudmi, so trdnejši in se v stresnih situacijah lažje znajdejo.

V prvem obdobju, predvsem pri otrocih starosti šest do osem let, je poudarek na razvijanju osnovnih motoričnih vaj, kot so: skoki, preskoki, lazenje, plazenje, gibanje okoli svoje osi, kotaljenje in osvajanje lažjih gimnastičnih elementov. Kasneje (pri otrocih starosti od devet do enajst let) se vključi vadba težjih gimnastičnih elementov in borilnih elementov juda, s čimer se pridobi koordinacijo, gibljivost, moč, hitrost, vzdržljivost. Pri starosti od 12 do 14 let je poudarek na pridobivanju vztrajnosti, povečanju telesne moči, gibljivosti in osvajanju specifičnih tehničnih elementov juda.