"Gradnja smučišča v Guncljah se bo, če ne bo prišlo do zapletov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, začela julija prihodnje leto," pravi načelnica oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport Francka Trobec . "Naložba bo stala dvesto milijonov tolarjev. Pričakujemo, da se nam bo ob povprečnem dnevnem obisku tristotih smučarjev in povprečni ceni vozovnice 1100 tolarjev povrnila v osmih letih. Za sofinanciranje gradnje se zanima podjetje Mobitel," je povedala načelnica.

Smučišče bo dolgo približno 650 metrov in široko 50 metrov, površina prog bo 41 tisoč kvadratnih metrov. Nameravajo ga umetno zasneževati in postaviti dvosedežnico ter razsvetljavo za nočno smuko. Ob normalnih vremenskih razmerah bo lahko smučišče obratovalo tri mesece v letu. Občina preverja tudi možnost, da bi zagotovili približno dvesto parkirnih mest v neposredni bližini smučišča. Predstavnica za odnose z javnostmi pri Mobitelu Lara Ham je povedala, da so s pismom o nameri občini izrazili pripravljenost za sodelovanje pri tem projektu. "Dokončna vsebina projekta in način sodelovanja ter višina sredstev pa bo predmet pogodbe, o kateri se še nismo dogovarjali, ker mora občina urediti še nekatere formalnosti," je razložila Lara Ham.

Zemljišča, na katerih bo ležalo smučišče, so večinoma last fizičnih oseb, s katerimi ima športno društvo Dolomiti najemno pogodbo za petindvajset let. "Ali bomo prevzeli obveznosti iz najemne pogodbe ali odkupili zemljišča, bo jasno do pridobitve gradbenega dovoljenja," je pojasnila Francka Trobec in dejala, da bodo v postopku pridobivanja tega dovoljenja sodelovali tudi okoliški prebivalci. Predsednik smučarskega društva Dolomiti Janez Gorišek pravi, da so pripravljeni sodelovati z občino pri gradnji smučarskega središča v Guncljah, kjer deluje tudi skakalnica. "Zemljišče imamo v najemu še prihodnjih petnajst let in pripravljeni smo ga odstopiti občini, vendar želimo koncesijo za vzdrževanje in upravljanje smučišča. Gradbeno dovoljenje in lokacijsko dokumentacijo za osrednji del smučišča že imamo, kupili smo tudi zemljišče, kjer naj bi stalo parkirišče," je pojasnil in zatrdil, da večjih ovir, da bi speljali projekt, ni. "Nekaj nejevolje je med krajani, ker parkirišče še ni urejeno in zato nekateri smučarji puščajo avtomobile kar po okoliških ulicah," je še povedal Gorišek. "Zaradi mene lahko počno, kar hočejo, nič nimam proti smučišču. Tu so se naučili smučati moji otroci. Res pa so slabe razmere, saj zapade premalo snega. Smučarji nimajo prostora parkirati, vendar je nekoliko niže, kjer je bilo včasih podjetje Skip, dovolj prostora," meni stanovalec iz ulice Pod skakalnico Ivan Sentivanji , njegova žena Kati pa je prepričana, da je že čas, da smučišče začnejo graditi. "Zakaj bi ljudje hodili v Kranjsko Goro, če lahko smučajo tu. Bodo že našli prostor za parkiranje, pa tudi avtobusna postaja ni tako daleč."

Nasprotnega mnenja pa je stanovalec Tone Plevc . "Graditi smučišče tu je neumnost. Prostora je premalo, zato bomo nasprotovali pridobitvi gradbenega dovoljenja, poleg tega ni snega, umetno zasneževanje bi bilo težavno. Zdaj je vse postavljeno na črno, odvajanje vode s hriba je neurejeno, ljudje nimajo kje parkirati," je občinske načrte pokritiziral Plevc.

Zadnja leta smučišče v Guncljah zaradi zelenih zim bolj sameva. (Foto: Luka Cjuha)