Kobariški muzej je odprl vrata pred 15 leti. Letos pričakujejo 800.000. obiskovalca. "Največ ljudi nas je obiskalo leta 1994, ko smo prejeli nagrado sveta Evrope. Takrat smo jih našteli 89.000. Zadnjih pet let imamo po povprečno 60.000 obiskovalcev. Dobri dve tretjini je tujcev, od tega 44 odstotkov Italijanov," je povedal direktor muzeja Jože Šerbec .

Jubilej muzeja bodo proslavili delovno, in sicer z novo multivizijo in aktivnostmi v muzeju na prostem na Kolovratu, razstavami po Sloveniji in tujini ter izdelavo promocijskega filma o Kobariškem muzeju.

"Multivizija je stara kot muzej. Predvajali smo jo 35.000-krat. Zato smo postavili novo, in to z novimi zgodovinskimi materiali, ki smo jih pridobili v sodelovanju s Furlansko kinoteko. Ves projekt je bil vreden 8 milijonov tolarjev. Največ denarja je prispevalo ministrstvo za kulturo, del pa HIT iz Nove Gorice in ACS iz Ljubljane. Novo gradivo bomo predstavili tudi v stalni zbirki. Že letos bomo veliko maketo Krna in Batognice opremili z načrti utrjenih položajev in podzemnih predorov, ki sta jih na Batognici zvrtali vojski, ki sta si stali nasproti," je dodal kustos in vodja projekta multivizije Željko Cimprič .