Akademski slikar Rafael Nemec se je rodil leta 1914 v Vrtojbi. Leta 1939 se je vpisal na beneško likovno akademijo, kjer je po vojni, leta 1946, diplomiral. Kot likovni pedagog je delal na šolah v Novi Gorici, Postojni, Solkanu in v Šempetru pri Gorici. Bil pa je tudi restavrator na Republiškem zavodu za spomeniško varstvo in Zavodu za spomeniško varstvo v Novi Gorici, kjer se je ukvarjal predvsem z odkrivanjem in restavriranjem srednjeveških fresk na Primorskem. Upokojil se je leta 1975, slikal pa je vse do smrti v letu 1993.