Priznanje je tudi pri drugih občinah spodbudilo željo po medsebojnem sodelovanju. Že lani so tako omenjene štiri občine podpisale dogovor o načrtovanju in razvoju podeželja. Ker se v okoliške občine priseljuje čedalje več Ljubljančanov, ki na podeželju iščejo oddih od mestnega vrveža, je sodelovanje neizbežno, meni Jože Jurkovič , župan Škofljice.

Še največ od projekta pričakuje občina Ig, ki je ena izmed najmanj razvitih slovenskih občin. "Ig ni tranzitna občina, ponuja pa zato kakovostnejše življenje," meni župan Janez Cimperman . Pograjal je zelo slabo cestno povezavo med Ljubljano in Igom, saj do tja vodi le zelo slabo vzdrževana Ižanska cesta.

Poskrbeli bodo tudi za ohranjanje kulturne in naravne dediščine teh občin. "Iški vintgar bomo poskušali zaščititi kot nacionalni park, v dolini Drage bomo v prihodnjem proračunskem obdobju obnovili učno pot, poskrbeli bomo za sakralne objekte in zaščitili vodarno Brest. Vendar sami tega ne bomo mogli izpeljati," je povedal Cimperman. "V Grosupljem so naravne in kulturne znamenitosti zelo razdrobljene, zato jih želimo s projektom povezati, česar doslej nismo znali," je dejal župan Grosuplja Janez Lesjak . Na novinarska vprašanja o stanju Ljubljanskega barja, kjer se poleg drugih nevšečnosti divja odlagališča še naprej bohotijo, pa je županja napovedala poseben posvet o tej vroči temi. Na sliki: županja in trije župani - <%I> <%I> (z leve proti desno) Jože Jurkovič, Janez Ciperman in Janez Lesjak.